Trang chủ

--- Điểm mạng vi tính toàn cầu của nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.) ---

Tên miền chính thức:
Xem ghi chú
TRƯỜNG HỢP TÊN MIỀN BỊ TRỞ NGẠI:
Xin nhớ
TÊN MIỀN PHỤ THEO TÊN MIỀN GOOGLE:


TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH 
 
Lưu trang chủ: Trang lưu 1  |  Trang lưu 2 

Những đề mục đã từng xuất hiện ở trang chủ, xin vui lòng xem ở các trang lưu.

0o0o0o0o0


TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH 


TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

(tại đây, gồm 49/50 tập tác phẩm đã thành sách,

không có những thông tin không liên quan khác) 

   
Bài mới viết từ tháng 4-2021
(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI
đủ cho mắt người lính cũ nhìn xưa
(quốc kì, đảng kì, trực quan sinh động)
Thơ hoà giải dân tộc — Đầu sách thứ 49/50

06-03-2021

(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN
Bài thơ viết thêm, sau khi đã hoàn tất tập thơ 27/49 
(đã đóng tập, thực hiện sách PDF xong):
CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,
CỞI TRÓI HẬU CHIẾN
Trần Xuân An


10-11-2020

(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi tám)
Tập thơ
TỔ QUỐC ƠI, CON KÍNH THƯA LỜI NÓI THẲNG“Người Mẹ trong chiến tranh”

LINK MỤC LỤC (txawriter.wordpress.com)


23-06-2020

NGƯỜI MẸ TRONG CHIẾN TRANH 

(Trần Xuân An - tập thơ thứ 25 trong 47 đầu sách)


 

23-02-2020 

SAU HAI ĐỢT SÓNG THẦN, ĐẤT NƯỚC MÌNH NAY THẾ ĐÓ 

(Trần Xuân An - tập thơ 24/46)


https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/000_bia_sau-hai-dot-song-than_final.jpg

05-10-2019

https://edfa1584-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai/16%2B31-bai.jpg

XEM TIẾP 31 BÀI VIÊT THÊM, THEO LINK:


24-7-2019
Công bố tập thơ – đầu sách thứ 10 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi ba
trong 45 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(44 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


(mười sáu bài + ba mươi mốt bài viết thêm = 47 bài)

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/bia-sach.jpg
.


30-04-2019

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 9 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi hai
trong 44 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(43 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


tập thơ

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/bia-sach_final_cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien_24-03hb19-copy.jpg?w=350


03-11-2018

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 8 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK

TRẦN XUÂN AN
.
tập thơ

(đầu sách thứ 8 viết về đề tài hoà giải dân tộc
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An)
Viết và công bố trên Facebook
từ 29-7 đến 23-10-2018 HB18

0o0o0o0o0

Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi mốt
trong 43 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(42 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/11/danh-du_bia-sach_co-khung_tap-tho-xxi_02-11hb18.jpg?w=400

.

15-7-2018 HB18


tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg?w=300

Công bố trên Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457/

https://www.facebook.com/100007918808885/posts/2078691499071457/ )

Công bố trên WordPress. com:

https://txawriter.wordpress.com/2018/07/04/t-x-a-da-viet-va-cong-bo-tap-tho-thu-xx-dau-sach-thu-7-hoa-giai-dan-toc/
22-03-2018

(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=400
12-09-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 18 
(TRONG 39 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 18 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 5 TRONG 5 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ


(gồm 2 phần, 10-9-2017 & 10-12-2017: 60 bài thơ)
.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=40012-06-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 17 
(TRONG 38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 17 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 4 TRONG 4 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

Đ Ộ C   Ậ P   Ậ ,  
Á T   Ọ 


công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 11-2016 đến 6-2017 (HB17)   
28-12-2016
(HB16)


Ấn bản do NXB. Văn hoá - Văn nghệ cấp giấy phép và ấn hành, 12-2016

_______________________________________________________

Công bố đầu sách thứ 36
(truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)   
19 tháng 01 HB16 (2016)

Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau
bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó
thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ
Chiếc cầu Ý Hệ, đôi bờ lấm lầm
(thơ Trần Xuân An)

Mới!


21-12 HB14 (2014)Kính mừng

Đại Lễ Phật Đản HB15

(Phật lịch 2559)

Nguồn ảnh: Photobucket – Google

Mục đặc biệt:

. .

 


GÓC NHÌN HÒA GIẢI DÂN TỘC

  


  
1. PHẦN TÙY NGHI CẬP NHẬT TRÊN TRANG CHỦ
2. PHẦN TƯƠNG ĐỐI CỐ ĐỊNH TRÊN TRANG CHỦ
 
___________________________________________
 
___________________________________________
  

THƠ TRONG THỂ CÂU ĐỐI:


MỤC LỤC tập thơ ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT
tập thơ thứ 14 (cũng là đầu sách thứ 35 của Trần Xuân An)

Xem ảnh bìa kích cỡ lớn hơn & ảnh sách thành phẩm

Trần Xuân An

MỞ LÒNG BÀN TAY ĐỂ ĐAN TAY

tập thơ

Nxb. Trẻ, tháng 7-2014

 Số lượng trang: 112 tr., cỡ sách: 14,5 x 20,5 cm

Giá tiền: 70.000 đ., phát hành tại: Nhà sách TRẺ

161B Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM.

TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ NGƯỜI ĐỌC!
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________
  "Hậu chiến, không riêng ai" đã được chính thức xuất bản với tên sách mới: 

"GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA",

do Nxb. Trẻ cấp giấy phép ấn hành

(xuất xưởng, 31-8 HB13; nộp lưu chiểu, 03-9 HB13)  


   

Ảnh sách in xong   |   Ảnh bìa 1   |   Ảnh toàn bìa


Nội dung bản in thành sách giấy do Nhà xuất bản Trẻ cấp giấy phép ấn hành 
có một ít (rất ít) câu chữ đã được tác giả Trần Xuân An tự chỉnh sửa, 
và biên tập viên, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu góp ý, chỉnh sửa thêm đôi chỗ, 
nhưng về cơ bản vẫn không khác bản đã được công bố 
trên các điểm mạng vi tính toàn cầu (web-blog, web-site) của tác giả, 
trên các trang thông tin điện tử công lập và tư lập…
Bản in trên sách in giấy được công bố 
trên điểm mạng 
Tác giả không chấp nhận sự chỉnh sửa nào khác.
PHÁT HÀNH TẠI: CỬA HÀNG SÁCH NXB. TRẺ (161B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM.)

__________________________________________

 

Thông tin: Dự án đặt tên đường phố: Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

_____________


"Hậu chiến, không riêng ai"

Bản PDF đã được sửa lỗi gõ phím, 

có thể in ra giấy

(ngày 05-7 HB13 [2013]):

PDF 

_______________________


ĐIỀU CẦN NHẤN MẠNH

VỀ NHÂN VẬT TRONG “HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI”

(Lời cuối truyện - hồi ức này đã được bổ sung, hoàn chỉnh vào ngày 20-6 HB13 [2013]) Mới!

Trần Xuân An -- 02-04 HB13 (2013)
Trần Xuân An -- 26-03 HB13 (2013) 
Trần Xuân An -- 20-03 HB13 (2013) 
Trần Xuân An -- 18-03 HB13 (2013) 
Trần Xuân An -- 14-03 HB13 (2013)
Trần Xuân An -- 08-03 HB13 (2013)
Trần Xuân An -- 03-03 HB13 (2013)
Trần Xuân An -- 22-02 HB13 (2013)
"Hậu chiến, không riêng ai" - tiếp theo - (I)
Trần Xuân An -- tháng 9 HB8 (2008)
 
 
____________________________________________________________

 
2013, GÓP Ý VÀO VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP: 
 
 
 
Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa - hồi ức (tập truyện ngắn liên hoàn):

 

1) Nụ cười Suối Hương (Đạ Hương)

2) Món nợ Suối Hương (Đạ Hương)

3) Nỗi đau Suối Hương (Đạ Hương)

4) Lối thoát Suối Hương (Đạ Hương)

 
 
Hoàn tất bản thảo vào cuối tháng chín HB12 (9-2012)
Đã gửi đăng ở Tạp chí Sông Hương qua đường bưu điện.
 
 _______________

Trần Xuân An

phỏng tác theo sử kí

CỜ ĐÀO QUÉT GIẶC

 (kịch bản hoạt hình, hoạt cảnh)
19 -- 25-7 HB12 (2012)
 
 
 
(10-7 HB12)
(27-5 HB12)
(08 -- 12-5 HB12 [2012]) 
19 -- 27-4 HB12 (2012)
 
TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI
( HỒI KÍ - TỰ TRUYỆN CỦA TRẦN XUÂN AN )
--- 16-4 HB 12 [2012] ---
 
 

 

_____________________

HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO

& NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

14-02 hb12 (2012)
 
    02-02 HB12 (2012)     
 HỒI KÍ - TỰ TRUYỆN CỦA TRẦN XUÂN AN:
TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI
Phần 1:
Phần 2:
 
______________________________________________________________

Ảnh lớn hơn

Câu đối Tết Nhâm Thìn HB12 (2012)

    TIÊU ĐIỂM - MỚI NHẤT - 4     
MỚI ! MỚI !   ( gồm CÁC BÀI MỚI VIẾT - 2 )  MỚI ! MỚI !
(vẫn đang cập nhật, sau 14-11 HB11)
 
TÁC GIẢ ĐÃ TỰ BIÊN TẬP LẠI THÀNH HAI ĐẦU SÁCH MỚI
(nhân sinh nhật, lần thứ 55, kể từ ngày chào đời: 10-11-1956 ---
tính theo tuổi ta, lần thứ 56, kể từ ngày 08-10 Bính Thân):
 
 
 
Trần Xuân An - TÔI VÀ NÀNG CHINH PHỤ XA XƯA (bài viết năm 17 tuổi) - 13-9 HB11
 
 
VIDEO:
 
với ý thức công dân của người cầm bút

Nguồn ảnh biểu trưng minh họa này: Google search

HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ

23-7 HB11
 

"ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA THÀNH NẮM ĐẤM",
Trần Xuân An, thơ, và tạo hình minh họa.


____________________________ 
 
 
20-03 HB11 (2011):
 
Tập thơ đang được tiến hành việc xuất bản với dạng sách giấy.
 

 
20 & 24-01 HB11 (2011):
 
TẬP THƠ MỚI XUẤT XƯỞNG
 

          

 

Ảnh bìa lớn hơn: Ảnh 1  |  Ảnh 2 

(Bìa do họa sĩ đồ họa Nguyễn Bình Bắc thực hiện)

Quý người đọc có thể tìm mua tập thơ tại 181 Đề Thám, Q.1, TP.HCM. (Nhà sách của Tạp chí Xưa & Nay)

 

 
________________________________________________________________
   
  
 
05-12 HB10 (2010):
Đầu sách thứ hai mươi tám của Trần Xuân An:
 
 
 
 
30-11 HB10 (2010):
Tập thơ thứ mười một (đầu sách thứ 27) của Trần Xuân An:
 
 
  
  
 
 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
 

 

Ảnh lớn hơn

 

Xem thêm tư liệu chuẩn cứ:

NGUYÊN VĂN 4 VĂN KIỆN QUAN TRỌNG & MẤU CHỐT TRONG "ĐẠI NAM THỰC LỤC, CHÍNH BIÊN"

(Một phát hiện riêng rất tâm đắc của Trần Xuân An:

Dụ Cần vương & Dụ Nguyễn Văn Tường được ban hành trong một ngày,

thể hiện rõ sách lược "Kẻ ở (đàm) người đi (đánh)" của Nhóm Chủ chiến triều đình Huế)

 
  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
 
 
20-4 HB10 (2010):
 
 
 
 
 
TƯỞNG NIỆM MẸ - tập thơ Trần Xuân An tự tuyển theo đề tài về Mẹ,
Chi nhánh Nxb. Thanh Niên ấn hành,
đã xuất xưởng: 20-4 HB10 (2010)
 
Bìa do họa sĩ Trần Huy Cường thực hiện
(06 & 07-4 HB10):
 
 
 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 
 
 

 

 Sau mười lăm (15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09) đầu sách còn lại (chỉ mới công bố bằng bản in vi tính và đăng trên mạng toàn cầu) của tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010 (HB10).

 

 
28-01 HB10 [2010], CẬP NHẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN
 

  

 

THƠ VĂN SỬ TRIẾT & ĐỜI VỐN ĐA DẠNG & PHONG PHÚ ...

         Đến nay, tôi đã trải qua 19 năm sống dưới chế độ cũ tại Miền Nam và 34 năm sống trong thời hậu chiến – đổi mới (trong đó, có 38 năm cầm bút làm thơ, viết văn, nghiên cứu…).

         Tôi tự thấy những người cùng thời, cùng hoàn cảnh, nhân phận như tôi có trách nhiệm phải thể hiện tâm trạng, tư tưởng của chính mỗi người và cho cả một vài thế hệ tại Miền Nam, đặc biệt là trong thời hậu chiến – đổi mới. Người Miền Bắc viết thay chúng tôi ư? Không thể. Người Việt hải ngoại viết thay ư? Không thể. Người cách mạng sinh trưởng tại Miền Nam viết thay ư? Cũng không thể. Đối với tôi, đó là điều không ai có thể thay thế chính tôi. Và hẳn đối với những người cầm bút tương tự cũng vậy. Đối với bao người cùng nhân phận thuộc một vài thế hệ, chúng tôi gần gũi với họ nhất. Nếu tôi và những người cầm bút như tôi không làm được điều đó, có nghĩa là một khoảng trống văn học sử mãi mãi không bao giờ có thể lấp đầy. Với ý hướng đó, tôi viết, và mãi còn viết.

Mặc dù chân lí và sự thật lịch sử đều chỉ là một, nhưng thơ, văn, sử, triết và hiện thực cuộc đời vốn da dạng, phong phú.

Mỗi phân số xã hội trong dân tộc Việt Nam đều có tiếng nói riêng.

Trong từng phân số xã hội, những người cầm bút cùng thời, cùng hoàn cảnh, gần nhau về nhân phận, cũng đều có tiếng nói riêng.

Trên điểm mạng này, chủ yếu chỉ là 24 đầu sách do một cá nhân là bản thân tôi viết (ngoại trừ dăm bài trong đầu sách thuộc loại biên soạn, khảo cứu [*]) [**].

Trân trọng mời đọc.

 

Trần Xuân An

(17-12 HB9)

 

____________________

 

[*] Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (TXA. biên soạn, khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, 2008).

[**] 17-03 HB10 (2010): Nếu kể thêm cuốn "Những trang Đại Nam thực lục về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và những sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp" do tôi tuyển chọn, số sách hoàn chỉnh là 25. Những bài mới viết, chưa kể.

.

 

  

  
 
Từ 11-8 HB9 (2009):
 
 
 
 
 

 
 

 

 2

 

 

Poet Trần Xuân An

(poet, writer, researcher),

author of poems, novels, essays, elaborate works of research,

critical contributions on history & literature... --

The HCM City Writer Association member.

 

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

tranxuanan.writer@gmail.com   &   tranxuanan_vn@yahoo.com  

Phone: (08)  38453955  &  0908 803 908

 

 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Điểm mạng toàn cầu nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.)".

Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ.

Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này,

sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989),

nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954-1975) và trong thời hậu chiến (1975-1989-???) ... & ...

 

Welcome to "Poet Tran Xuan An (HCMC. area)'s web".

Read my works for details, please, and think about them.

The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world,

you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989),

especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954-1975) and in the post-war (1975-1989-???) ... & ...

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Một ít tấm ảnh chân dung tác giả (bấm vào dòng link-hóa này) 

 

Thông báo về việc trùng tên họ

 

 

 

 

LỜI NGỎ

 

Thi ca, tiểu thuyết, triết luận và sử học là những gì tôi trân trọng, yêu mến, sáng tạo và nghiên cứu. Nhưng điều quan trọng là qua đó, nhất là ở những tác phẩm sáng tác, tôi đã cố gắng phản ánh trung thực nhận thức, tâm trạng của con người Việt Nam, đặc biệt là vài ba thế hệ ở phần đất Miền Nam, bên này Vĩ tuyến 17, từ 1954 cho đến hôm nay (2006 [ HB6 ]). Trong đó, đậm nét nhất vẫn là bao suy tư, bao nỗi niềm hậu chiến – âm hưởng khôn nguôi của cuộc chiến tranh dài dằng dặc, trên một trăm ba mươi năm (1858 – 1989). Và điều quan trọng khác: Tôi tự nghiền ngẫm để sáng tạo cho mình và gửi đến cuộc đời một hệ tư tưởng mới, gạt bỏ những yếu tố ngoại lai, nhục quốc thể, khiến cả dân tộc đã hao tổn biết bao xương máu. Tuy vậy, không dám nói là những trang viết của tôi hoàn toàn được viết trong không khí tự do chân chính về sáng tác, nghiên cứu và tự do chân chính về báo chí, xuất bản. Sự áp chế ấy không phải chỉ ở trong nước, mà cả ngoài nước, vì những đối tượng cần thiết phải phê phán lại thiếu trung thực để chấp nhận sự phê phán. Những đối tượng ấy lại là những thế lực thuộc loại bạo quyền, luôn tìm mọi cách để hãm hại người cầm bút.

 

Tưởng cũng không thừa, khi nhấn mạnh rằng, đề từ này, 70% tỉ trọng của nó dành riêng cho phần sáng tác. Về phần nghiên cứu sử học, chủ yếu là giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX, tôi đã đương đầu được trước sức ép nhẹ hơn. Sức ép trong hiện tại với quãng cách thời gian lịch sử rõ ràng có mối quan hệ tác động qua lại (thời đoạn lịch sử càng xa, sức ép trong hiện tại càng giảm độ cuồng bạo, nham hiểm), tùy thuộc vào sự dính líu của những thực thể xã hội, chính trị vào mỗi thời đoạn lịch sử. Đó là một lẽ. Lẽ khác, bởi sự phê phán ở bình diện lịch sử, các thế lực đó dễ chấp nhận hơn (hoặc khó phủ nhận), so với bình diện bản chất, nền tảng của giáo thuyết, ý thức hệ.

 

Và chắc hẳn các người đọc kính mến đâu cần hỏi: Những bạo quyền nào vậy? Cũng xin thưa trước, cho dù có người vẫn muốn chất vấn đến cùng, với thái độ thân mật hay giận dữ, tôi cũng chỉ lễ độ trả lời: Xin tinh mắt nhận diện những bạo quyền ấy trong những trang sách của tôi.

 

Trần Xuân An

Thứ sáu (thứ bảy cũ), 25-02 HB6 ( 2006 ) [ 28-01 Bính tuất HB6 ],

lúc 15 g 26' cùng ngày

& 01-3 HB6, tại TP. HCM., Việt Nam

 

 
 

 

 
   
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 

 

 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP.

 

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

 

 

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

 ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

 

 

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS... 

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa.

 

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

Trần Xuân An

 

 _____________________________________________

  

          

 

  

                  

 

       

 

                    

 

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản 

(xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

 
 
 
 
 


 

 

 

  NỐI KẾT & QUẢNG BÁ

 

Đến với các tạp chí, thư viện điện tử:

 

Báo Thanh Niên online (đã chuyển đổi máy chủ)

Báo Sài Gòn Giải Phóng online

Tạp chí điện tử Giao Điểm -- Thư viện Giao Điểm

Tạp chí điện tử BBCVietnamese

Tạp chí điện tử tự lập Chim Việt Cành Nam

Điểm mạng vi tính toàn cầu Nhà thơ Luân Hoán - Song Vinh

Tạp chí điện tử tự lập Văn chương Việt (Văn Nghệ Sông Cửu Long)

Tạp chí điện tử Văn Nghệ Sông Cửu Long -- bộ mới 

Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam (bản sao & phản hồi

Điểm mạng Đạo Phật ngày nay - Thượng toạ Thích Nhật Từ - Chùa Giác Ngộ (TP.HCM.)  

Điểm mạng Chùa Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Thượng toạ Thích Chân Quang

► Trang Thông tin điện tử Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

► Trang Thông tin điện tử VUSTA -- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam ---- link mới

Điểm mạng -- toàn cầu Nhà văn Trần Thanh Giao -- Link khác trên WebTgTXA

Tạp chí điện tử tự lập PhongDiepNet (nhà văn Phong Điệp) -- Link khác trên WebTgTXA. --- Link chính

Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & nhiều điểm mạng khác -- 
                                                                                TRANH LUẬN BẤT ĐẮC DĨ VỚI NGUYỄN HOÀN  

                                                                                 Link khác trên WebTgTXA (có bản sao một trang web)

Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang (nhà văn Xuân Đức) -- Link khác trên WebTgTXA

► Tạp chí điện tử tự lập TranNhuongCom (nhà thơ Trần Nhương) -- Link khác trên WebTgTXA -- Link chính

► ... ...
 
 
 

 

► Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM -- Link Mới!

Thư mục trực tuyếncủa THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (search), trình tự:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-internet-ca-th-vin-quc.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM. (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG (search)

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-th-vin-bo-si-gn-gii.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (search)

Thư mục Thư viện thành phố PALMERSTON NORTH (NEW ZEALAND)

Thư mục Thư viện Đại học HAMBURG ở Đức

Thư mục Thư viện Đại học CORNELL tại Hoa Kỳ  

► ... ...

 

  

 


 

Web. này được xây dựng trên cơ sở lưu - phát dữ liệu (host) của Google

 

 

Google page creator / host

   

 

XEM ĐỒNG HỒ - NGUYỆT LỊCH - DƯƠNG LỊCH 

Về thứ tự ngày trong tuần, số ghi năm, đọc thêm:

Đề xuất đổi mới lịch mặt trời ở nước ta

 

 

hidden hit counter

 
DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

Visitor Map
 

 
Các địa điểm trên thế giới đang truy cập vào trang chủ WebTgTXA.
Có thể khách đang đọc những trang bên trong

 
Bấm vào ảnh bản đồ để xem thêm thông tin


 
 
   lên đầu trang  
 
 
 
 ĐẺ MỞ TRANG CHỦ NÀY ĐƯỢC NHANH HƠN, NÓ CẦN ĐƯỢC GIẢM TẢI. 
DO ĐÓ, TÔI ĐÃ LƯỢC BỎ BỚT MỘT SỐ THÔNG TIN
ĐỒNG THỜI SAO CHÉP LẠI NGUYÊN VẸN Ở TRANG LƯU 1 (26-8 HB11 [2011]) & TRANG LƯU 2 (06-06 HB13)
TXA. TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO.
 
Poet Trần Xuân An (poet, writer, researcher), author of 49/50  published-books (49 works, included 25 paper-books and 7 e-books + 17 new e-books): poems, novels, essays, elaborate works of research, critical contributions on history & literature... --

The HCM City Writers' Association member.

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

E-mail:

tranxuanan.writer

@gmail.com   &   tranxuanan_vn

@yahoo.com  

Phone:

(08)  38453955 

&  0908 803 908

  

 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Điểm mạng toàn cầu Nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.)".

Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ.

Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954 - 1975) và trong thời hậu chiến (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 

Welcome to "Poet Tran Xuan An (HCMC. area)'s web".

Read my works for details, please, and think about them.

The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954 - 1975) and in the post-war (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 
 

 

  

 

VẤN

ĐỀ

CẦN

LƯU

Ý:

TRUNG

QUỐC

HIỆN

VẪN

CÒN

CHIẾM

ĐÓNG 

HOÀNG

SA

VẢ

MỘT

SỐ

ĐẢO

THUỘC

TRƯỜNG

SA

 

  Xem tiếp