a.h. Links xuất xứ hình ảnh

 

CÁC ĐƯỜNG NỐI KẾT CỦA TỪNG HÌNH ẢNH

TRÊN 4 TRANG MINH HOẠ CHỦ ĐỀ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

Có lẽ cũng không thừa khi nhắc lại ở đây để chúng ta cùng nhau ghi nhớ trong tinh thần tương kính và tự trọng:

Khi một dân tộc đánh mất bản sắc, trong đó bao gồm cả những giá trị văn hoá cụ thể như quốc phục, có nghĩa là dân tộc ấy không những không đóng góp được gì cho văn hoá nhân loại, mà còn thảm hại hơn nữa, chỉ là chiếc bóng mờ, theo đuôi dân tộc khác.

TXA.

 

 

quocphuc-2_levanhao-st_chimviet.jpg     Lê Văn Hảo sưu tầm -- Tạp chí điện tử (Tcđt.) Chim Việt (chimviet) 63k
quocphuc-2_sggp.jpg     Báo điện tử (Bđt.) Sài Gòn Giải Phóng online (sggp.) 10k
quocphuc-2_web-jijian.jpg     Web. Jijian 173k
quocphuc-3_sggp.jpg     Bđt. Sài Gòn Giải Phóng online 11k
quocphuc-3_web-jijian.jpg 188k
quocphuc-4_web-jijian.jpg 181k
quocphuc-5_sggp.jpg 11k
quocphuc-5_web-jijian.jpg 159k
quocphuc-6_web_jijian.jpg 117k
quocphuc-7_web-jijian.jpg 101k
quocphuc-ongdo-cogai_chimviet.gif   Ông đồ & cô gái -- Tcđt. Chim Việt 12k
quocphuc-tele_danang.jpg   Tế lễ -- Web. Đà Nẵng (danang.gov) 32k
quocphuc-trongdong_levanhao_chimviet.jpg   Hình tượng trên trống đồng -- Lê Văn Hảo -- Tcđt. Chim Việt 62k
quocphucVN-APEC_gd.gif    APEC. (apec.) -- Tcđt. Giao Điểm bộ mới 64k
quocphucVN_apec_bbc.jpg     Tcđt. BBCVietnamese (bbc.) 21k
quocphuc_4_sggp.jpg 11k
quocphuc_HamNghi_tre.JPG   Vua Hàm Nghi hồi còn trẻ (ảnh Trần Viết Ngạc sưu tầm) 29k
quocphuc_NVT_PhanKhoang.JPG  Ảnh trong bài viết của Nguyễn Quốc Trị trên internet / ảnh từ sách của Phan Khoang (VNPTS.) 137k
quocphuc_NguyenThuongHien.JPG   Web. Trường PTTH. Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình, TP.HCM. 64k
quocphuc_TonThThuyet.JPG   Tôn Thất Thuyết -- Web. Trần Xuân An (scan từ Kỉ yếu Hội nghị sử học, ĐHSP.TP.HCM., 20-9-1996) 220k
quocphuc_apec-1_bbc.jpg   87k
quocphuc_apec-2_bbc.jpg 62k
quocphuc_apec-3_bbc.jpg 90k
quocphuc_apec-4_bbc.jpg 84k
quocphuc_apec-5_bbc.jpg 71k
quocphuc_apec-6_bbc.jpg 56k
quocphuc_apec-7_bbc.jpg 54k
quocphuc_apec-8_bbc.jpg 36k
quocphuc_apec.htm      Trang hình ảnh 2 3k
quocphuc_baodai-namphuong_diendan.jpg    Bảo Đại & Nam Phương -- Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài của Văn Ngọc) (*) 38k
quocphuc_bosung-2.htm    Trang hình ảnh 5 6k
quocphuc_bosung.htm       Trang hình ảnh 4 4k
quocphuc_chiecaodaiphunuhoidautheky_.jpg   Áo dài nữ hồi đầu thế kỉ XX -- Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài đã dẫn) 35k
quocphuc_danang.jpg   (danang.gov) 29k
quocphuc_dananggov.gif 97k
quocphuc_daodongson_levanhao_chimvie.jpg    Dao găm Đông Sơn -- Lê Văn Hảo -- Tcđt. Chim Việt 76k
quocphuc_detham_diendan.jpg    Đề Thám -- Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (b) 52k
quocphuc_g4zfecom.jpg     Web.: g4zfe.com 34k
quocphuc_haquockhuong_chimviet.jpg   Hạ Quốc Khương -- Tcđt. Chim Việt 20k
quocphuc_huevnn.jpg    Tcđt. Cố đô Huế 24k
quocphuc_khanquan_aodai_diendan.jpg    Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài đd.) 46k
quocphuc_khohocnet.gif   Tcđt. Khoa học [khoahoc.net] 53k
quocphuc_levanhao-st_chimviet.jpg     Lê Văn Hảo -- Tcđt. Chim Việt 65k
quocphuc_lienhuong.jpg    Webpage: Liên Hương (lienhuong) [vnn.vn/vnn3/fashion/designer/lienhuong/lienhuong2] 53k
quocphuc_ngayxua.htm      Trang hình ảnh 1 3k
quocphuc_ngocnu1_diendan.jpg     Tượng ngọc nữ (ngocnu) hầu chầu -- Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài đd.) 65k
quocphuc_ngocnu2.jpg     Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài đd.) 45k
quocphuc_ngothanhtung_chimviet.jpg    Ngô Thanh Tùng -- Tcđt. Chim Việt 51k
quocphuc_nguyenthiet_chimviet.jpg    Nguyễn Thiết -- Tcđt. Chim Việt 43k
quocphuc_nguyenvanphuong_chimviet.jpg    Nguyễn Văn Phương -- Tcđt. Chim Việt 88k
quocphuc_nu.htm    Trang hình ảnh 3 4k
quocphuc_quanho_chimviet.jpg    Liền chị, liền anh hát quan họ -- Tcđt. Chim Việt 27k
quocphuc_quehuong.jpg  Yếm (áo ngực) [chỉ có thể cởi áo ngoài, khi làm việc một mình hoặc cùng giới nữ] -- Tcđt. Quê Hương 3k
quocphuc_saigonusanews.jpg   Web. Sài Gòn USA News 65k
quocphuc_sggp.jpg 13k
quocphuc_thanhnien.jpg    Bđt. Thanh Niên online (thanhnien) 6k
quocphuc_tkfilesstoragemsncom.jpg    MSN (tk.files.storage.msn.com) 10k
quocphuc_tonlap_chimviet.jpg     Tôn Lập -- Tcđt. Chim Việt 47k
quocphuc_tranhthocoba-dangian_dienda.jpg     Cô Ba (đạo Mẫu) --  Tranh thờ dân gian -- Tcđt. Diễn Đàn 54k
quocphuc_tranxuantuc_chimviet.jpg     Trần Xuân Túc -- Tcđt. Chim Việt 46k
quocphuc_tuoitre.jpg   Bđt. Tuổi Trẻ online (tuoitre) 26k
quocphuc_vietnamnet-2.jpg   Bđt. Việt Nam-Net (vnn.vn) 13k
quocphuc_vietnamnet-3.jpg 20k
quocphuc_vietnamnet-4.jpg 84k
quocphuc_vietnamnet.jpg 48k
quocphuc_vietnetno.jpg    Tcđt. Việt.no (vietnet.no) 4k
quocphuc_web-jijian.jpg 126k
quocphuci_thaytro_diendan.jpg    Thầy trò & bản đồ địa lí -- Tcđt. Diễn Đàn [diendan.org] (bài đd.) 38k
tienthandinhlang-trongdong_levanhao_.jpg     Tiền thân ngôi đình làng -- Lê Văn Hảo -- Tcđt. Chim Việt 87k  
toc_vietco_levanhao_chimviet.jpg    Cách để tóc của người Việt cổ -- Lê Văn Hảo -- Tcđt. Chim Việt 49k  
quocphuc_tuthan_lienhuong.jpg    Web. Việt Nam - Net 45k  

______________

(*) Trọng tâm của 4 trang web này là quốc phục Việt Nam và chỉ đơn thuần về phương diện ấy.
 
Ở đây không bao hàm một sự nhận định nào về hai nhân vật lich sử Bào Đại, Nam Phương.
 
 

 

Trên mỗi đường nối kết (link) đều đã được ghi xuất xứ (nguồn) của từng tấm ảnh một.

 

Thông tin được tinh giản, cố định trên link và ở bảng mục lục này, nên vẫn còn thiếu sót,

nếu theo đúng nguyên tắc ghi xuất xứ

& chú thích ảnh.

 

Để tra cứu, vui lòng xác định từ chìa khoá (key word) trên link

và tìm kiếm bằng công cụ SEARCH của GOOGLE, MSN., YAHOO...

 

"Web. Tác phẩm Trần Xuân An" chỉ chịu trách nhiệm về những gì đã truy cập ở bảng trên.

 

 

 

 

TÔI ĐÃ LIÊN LẠC VỚI MỘT SỐ TCĐT. ĐỂ XIN PHÉP SỬ DỤNG NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÃ GHI.

TXA.

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

host: Google page creator

 

Comments