a.d. Quốc phục (bổ sung 1)

 

 4

 5

 6

 8

 9

 10

 
11
 
 

 12

 13

14 

 15

 16
 

HÌNH ẢNH SƯU TẦM ĐỂ MINH HOẠ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

bổ sung

 

NGUỒN: (GOOGLE SEARCH)

Các websites & webpages: saigon online; thanhnien online; tuoitre online;

saigonusanews; danang.gov; vietnamnet

(bản quyền mỗi tấm ảnh thuộc về các nguồn được ghi trong mỗi LINK và ghi bên trên)

[Đối với những tấm ảnh chụp đã hết hạn bản quyền,

các xuất xứ vẫn được ghi để ghi nhớ công sức quét chụp, kĩ thuật phục hồi ảnh cũ, và để tiện việc tra cứu].

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

 

ċ
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:29 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:29 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:29 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:29 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:29 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:30 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:25 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:25 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:25 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:27 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:28 6 thg 7, 2009
Comments