a.e. Quốc phục (bổ sung 2)

 

 

 

 

Trang phục: Áo hai tà
 
1

2

 
3

 4
 

5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

13 

 

HÌNH ẢNH SƯU TẦM ĐỂ MINH HOẠ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

bổ sung

 

NGUỒN:

Tạp chí điện tử: Chim Việt (chimviet.free.fr):

Tác phẩm ảnh của các tác giả:

Lê Văn Hảo, Hạ Quốc Khương, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Thiết, Tôn Lập, Trần Xuân Túc, Nguyễn Văn Phương

& các hình ảnh khác không ghi tên tác giả, trên Tcđt. Chim Việt.

(bản quyền mỗi tấm ảnh thuộc về các nguồn được ghi trong mỗi LINK và ghi bên trên)

[Đối với những tấm ảnh chụp đã hết hạn bản quyền,

các xuất xứ vẫn được ghi để ghi nhớ công sức quét chụp, kĩ thuật phục hồi ảnh cũ, và để tiện việc tra cứu].

 

 

 

Địa lí & nhân văn:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/southeast_asia_truongsa_bigmap.pdf

(bấm vào link trên, xem ở dạng PDF)

 

"... NHƯ NƯỚC ĐẠI VIỆT TA TỪ TRƯỚC

VỐN XƯNG NỀN VĂN HIẾN ĐÃ LÂU

NÚI SÔNG BỜ CÕI ĐÃ CHIA

PHONG TỤC BẮC -- NAM CŨNG KHÁC..."

(Trích "Đại cáo bình Ngô" -- Nguyễn Trãi)

 

 

 14

(theo LINK của BBCVietnamese.com)

 

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

ċ
An Tran Xuan,
03:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:55 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:55 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:50 6 thg 7, 2009
Comments