Cốt lõi vấn đề - Ý kiến phản hồi - Tr. 4

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

Thông tin phản hồi

(tiếp theo)

 

●◄

 8

 

18-02 HB8:

THEO MỘT TRONG HAI GIẢ THIẾT TẠO NÊN SỰ CỐ - TAI NẠN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TXA.:

CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH

HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT NẠN NHÂN CỦA SA-ĐÍCH VĂN SỬ TRIẾT...

 

I. Nguồn trực tiếp từ kiến thức của cá nhân TXA.:

 

1. “Nhật kí người điên” của Lỗ Tấn (1).

 

2. Truyện tiếu lâm thời Pháp thuộc do nhà văn Võ Phiến sưu tầm, kể lại: Một phụ nữ bị một nhóm lính Pháp hiếp dâm và sau những khoảnh khắc sợ hãi, kinh hoàng ban đầu, người phụ nữ này đã đáp ứng (2). Xem trong tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (Nỗi đau hậu chiến) của Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_14.htm 

 

3. Thuật ngữ sa-đích văn nghệ, chính trị (sadism, sadisme) tại Miền Nam, được đọc thấy trong cuốn tiểu luận “Một bông hồng cho văn nghệ” của Nguyên Sa và ở nhiều bài báo, cuốn sách khác (như của Duyên Anh...), được xuất bản trước 1975. Nội dung định nghĩa thuật ngữ này cũng đã được xác định trong trong tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (Nỗi đau hậu chiến) của Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ductrong--quanbenduong_tho-txa.htm

 

4. Sách vở tâm lí học, tâm thần học...

5. Các kiến thức và năng lực văn, sử, triết, tôn giáo...

II. Nguồn trực tiếp từ tâm thế cá nhân TXA.: xuất thân từ thành phần dính líu đến nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1924-1984), chế độ thực dân, phong kiến và chế độ Sài Gòn, bị phân biệt đối xử, ức hiếp sau 1975; nhu cầu độc lập, tự do sáng tác, nghiên cứu; bản tính không chấp nhận sự điều khiển tư tưởng, nhồi sọ (ám thị tuyên truyền)...

 

III. Nguồn trực tiếp từ Trường PTTH. Đức Trọng, Lâm Đồng (1982, 1983): (1)

 

IV. Nguồn trực tiếp từ xã hội nước ta: Bối cảnh xã hội, sách báo và nhà trường tại Việt Nam từ 1975 – 1983 mang đậm tính chất sa-đích, đặc biệt về văn học, sử học, triết học, chính trị - kinh tế học... và yêu cầu bức thiết của xã hội, đặc biệt là trí thức, trong đó có hầu hết văn nghệ sĩ, dẫn đến 2 sự kiện “bung ra” (1979) và “cởi trói” (đến 1987, 2 chữ “cởi trói” mới được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sử dụng chính thức, 17-10-1987).

 

 
►► Tổng hợp, kết tinh hình tượng trong vô thức (unconscious mind):

"nạn nhân bức hại cuồng của sa-đích văn sử triết..."

(trong hoang tưởng bị ám thị)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm

 

 

17 : 20’, 18-02 HB8

Trần Xuân An

 

_____________________

 

(1) Xem "MỘT SỐ TRANG, TẬP LIÊN QUAN" ở cuối trang.

 

(2) Trích một giả thiết, suy đoán: "... Trước bảy lăm, tôi có nghe một chuyện tiếu lâm chính trị thế này. Thằng Tây, tức là bọn Pháp, thời thực dân cũ, hiếp dâm một người đàn bà. Chồng chị ta núp trong bụi cây, thấy, nhưng chả làm gì được vì thằng Tây có súng, có các thằng Tây khác canh chừng. Khi Tây rút khỏi làng, ông chồng lấy roi mây đánh vợ. Vợ khóc kêu oan. Chồng bảo: “Tao không đánh tội bị hiếp dâm, nhưng tao đánh tội “nảy lên” của con đĩ là mày!”. Bọn tay sai của thực dân, chất đĩ của chúng còn tệ hơn thế nữa! Tôi kể chuyện tiếu lâm nhưng kể nghiêm túc. Không thể đánh đồng thực dân Pháp với Cách mạng trong cái sự “cưỡng hiếp” và sự  “nảy lên”, sự “lên”này được, thế mà thậm chí có bọn vô liêm sỉ đã bày ra cái trò trả đũa bằng cách tố cáo “sự sa-đích văn hóa - lịch sử” của Cách mạng một cách quá kinh tởm! Có thể đó là do bọn thực dân, đế quốc, phát-xít và “tả đạo” phục thù chăng? Hay Cách mạng tự phê phán và phê phán? Thật ra, cái “đè” không giống nhau! - Nhà văn Quyển chợt bật cười -. Nói cho đúng, bọn Tàu sa-đích cũng chẳng kém gì bọn Tây. Bọn Tàu Đại Hán chủ nghĩa, bảo hoàng như Lương Khải Siêu và bao nhiêu tên sử gia Tàu trước Lương Khải Siêu mấy trăm năm nữa, sa-đích cũng khủng khiếp lắm! Thế mà cũng có kẻ "lên", "nảy lên"! Thật quá đau lòng. Bọn vô liêm sỉ đã bày ra cái trò phục thù, trả đũa bằng cách tố cáo "sự sa-đích văn hóa - lịch sử" của Cách mạng này quả là quá kinh tởm...".

 

 


WebTgTXA. xin tự chấm dứt những thông tin về phía tác giả Trần Xuân An tại đây

18-02 HB8


 

WebTgTXA. đón chờ những thông tin phản hồi, đặc biệt cần thiết là hồ sơ, tư liệu xác thực, nhân chứng đáng tin cậy, từ các tổ chức, cơ quan và từ người đọc, cho đến ngày 10-03 HB8.

Vấn đề quan trọng, cần có hồ sơ - tư liệu, nhân chứng, để thảo luận, xoáy sâu, là tại Trường PTTH. Đức Trọng và tại Diên Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị, 1982, 1983, có "dựng vụ" hay không có "dựng vụ" (gồm cả có ám thị hay không có ám thị):

 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de_phan-hoi.htm

 

 Tôi muốn nói đến hồ sơ, tư liệu, nhân chứng liên quan, phản ánh, ghi nhận trực tiếp đến vụ việc cụ thể trên, chứ không phải loại chung chung.

Về ý kiến thảo luận, thông tin phản hồi, phải được sử dụng bằng ngôn ngữ viết, minh xác (ngôn ngữ pháp lí), có văn bản (ít ra là điện thư [e-mail] gửi kèm đến nhiều địa chỉ). Không chấp nhận ngôn ngữ bóng bẩy, hình tượng, ám chỉ, ngụ ý xa xôi.

 


Phải làm rõ để tránh những thông tin xuyên tạc, sự cướp công, cướp sức, vô hiệu hoá, zê-rô hoá sau này.


 

Tiếp theo:

►●◄

9. Thông tin phản hồi số 9...

►●◄

10

►●◄

11

►●◄

12

►●◄

 

Trở về trang 10 & trang 10 bis       "Bài mới - sách mới - tin tức mới":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10-bis

 

Xem bảng theo dõi các thông tin cập nhật:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10-bis       

 

 

MỘT SỐ TRANG, TẬP LIÊN QUAN:

 

1.

►  Vụ việc xảy ra từ Trường PTTH. Đức Trọng, Lâm Đồng: 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de.htm  

Thông tin phản hồi (từ ngày 31-01 HB8 (2008):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de_phan-hoi.htm

Hồ sơ, tư liệu & các ý kiến trao đổi:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de_ykien_hoso-tulieu.htm

 

Một bài thơ & các chú thích quan trọng:  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ductrong--quanbenduong_tho-txa.htm   Xem dạng pdf

Ảnh chụp một bài thơ khác từ một tuyển tập thơ:

http://picasaweb.google.co.uk/tranxuanan.writer/Hinhanhtulieu5/photo#5153287039120897570 ...

Bức tranh "Nạn nhân của sadisme - nạn nhân đã được soi sáng bởi Chim Lạc" (Nguyễn Thái Tuấn): 

Link để xem ảnh lớn và rõ nét

 

 

2

Tập thơ "Nắng và mưa" (Trần Xuân An), Hội Văn Nghệ Quảng Trị & Tạp chí Cửa Việt xuất bản, 1991 (có một số bài thơ về sự cố này):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nang_vmua 

Tập thơ "Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên" (Trần Xuân An), sách vi tính, sách điện tử (Web giaodiem.com, WebTgTXA.):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/giot_mcdvvkdien

Trần Xuân An, "Mùa hè bên sông" (Nỗi đau hậu chiến),  tiểu thuyết, chương 11 (trọn chương):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm

 

3.

Tư liệu tham khảo trực tuyến: Lỗ Tấn, "Nhật ký người điên", Website Việt Nam thư quán:

http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=328    

hay tại WebTgTXA.:  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm

 

4.

Xem thêm: "Kẻ sát nhân lương thiện"  - truyện ngắn của nhà văn, nhà báo Lại Văn Long (phóng viên Báo Công an TP.HCM.).

 

5.

Trần Xuân An: "Những vấn nạn văn sử triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến sau ngày thống nhất đất nước":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

Trần Xuân An: "Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn học và sử học":

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/du_ksdsgkhoa.htm

Trần Xuân An: "Vài lời của người đọc và nghe 'Toàn bộ phỏng vấn với cựu TT Võ văn Kiệt' trên BBCVietnamese.com":

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/vovankiet-ctt_xuanhong-kg-bbc.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070516_tranxuananhistory.shtml

 

________________________________________________________________________________________________

 

Trở về

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

&

trang mục lục Giao Lưu:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket_mucluctrang

(mục lục của mục này -- các trang Giao lưu)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

(trang 1 Giao lưu)

TRANG "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ":

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

Trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

    lên đầu trang (top page)   

 

 Ngày đưa trang này lên web: 18-02 HB8; 20-02 HB8

 

 

 

Comments