Sách TXA. biên soạn, khảo chứng (Nxb.TN., 2008) ở Thư viện QH Hoa Kỳ

 

Bản sao để quảng bá

THƠ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) -- VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TAM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG

Trần Xuân An biên soạn & khảo cứu

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Authorities
   

 

DATABASE: Library of Congress Online Catalog

 
YOU SEARCHED: Author/Creator Browse = Tran Xuan An
SEARCH RESULTS: Displaying 2 of 3.

 

 

Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) : vài nét về người,...

Relevance:  
LC Control No.: 2009428798
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/ 2009428798
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Personal Name: Trần, Xuân An, 1956-
Main Title: Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) : vài nét về người, tâm hồn, và tư tưởng / Trần Xuân An [biên soạn & khảo cứu].
Published/Created: Hà Nội : Nhà xuất bản Thanh niên, 2008.
Description: 462 p. : ill. ; 21 cm.
   
   

CALL NUMBER: PL4378.9.N4424 Z84 2008 Viet
  Copy 2
-- Request in: Asian Reading Room (Jefferson, LJ150)
   
-- Status: Not Charged

CALL NUMBER: PL4378.9.N4424 Z84 2008 Viet
  Copy 1
-- Request in: Asian Reading Room (Jefferson, LJ150)
   
-- Status: Not Charged

 

 


 

Help - Search - History - Headings - Titles - Request - Account - Databases - Exit


 The Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540
Catalog/authority record errors?
Use our Error Report Form
Questions about searching?
Ask a Librarian
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
Your session has ended.  Press "Enter" or
click "Resume Last Search" to continue.
 

 

____________________________________________

 

 

 

XEM LẠI MỘT ĐẦU SÁCH NĂM 2006

 

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Authorities
   

DATABASE: Library of Congress Online Catalog

 
YOU SEARCHED: Title Keyword = "Nguyễn Văn Tường"
SEARCH RESULTS: Displaying 3 of 6.

 

 

 

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn...

Relevance:  
LC Control No.: 2006449795
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2006449795
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Personal Name: Trần, Xuân An, 1956-
Main Title: Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 : kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp : từ Đại Nam thực lục, rút gọn dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết / Trần Xuân An, biên soạn.
Published/Created: Hà Nội : Nhà xuất bản Thanh niên, 2006.
Description: 441 p. : ill., maps ; 21 cm.
   
   

CALL NUMBER: DS556.83.N497 T69 2006 Viet
  Copy 1
-- Request in: Asian Reading Room (Jefferson, LJ150)
   
-- Status: c.1 In Process 09-23-2007


 

 


Save, Print or Email Records (View Help)
Select Download Format:
Email Text (Full Info) to:


 

Help - Search - History - Headings - Titles - Request - Account - Exit


 The Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540
Catalog/authority record errors?
Use our Error Report Form
Questions about searching?
Ask a Librarian
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
 
Session timeout: 4 minutes, 56 seconds
 
 

____________________________________________

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-5 :

2 cuốn sách của Trần Xuân An (Nxb. Thanh Niên, 2006) đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào danh mục sách phục vụ người đọc khắp nơi trên thế giới:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/sach-txa-tieusunvt_thuvienQhHk.htm    (23 tháng 09-2007)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/sach-txa-nvttrungnghia_thuvienQhHk.htm    (20 tháng 09-2007)

Xem lại bộ sách do Nxb. Văn Nghệ TP.HCM. ấn hành, 2004, đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ phục vụ người đọc từ 2006:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/sach-txa-pcdtnvt_thuvienQhHk.htm   (20 tháng 02-2006)

 

____________________________________________

Trang này đưa lên mạng ngày 20-5 HB9 (2009)

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

    lên đầu trang (top page)     

 

 

Comments