Hình ảnh Lễ Minh oan & Dựng bia lịch sử NVT. (Nguyễn Quang Trung Tiến)

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

HÌNH ẢNH LỄ MINH OAN & DỰNG BIA LỊCH SỬ

DANH NHÂN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886),

ngày 03-6-''07 tại quê hương Quảng Trị

 

GS. Đinh Xuân Lâm phát biểu

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dungbianvt-3_ltc-gui_gs-dxl.JPG

 

Các nhà nghiên cứu & khách quý

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dungbianvt-1_ltc-gui_trong-rap.JPG

 

Trước nhà bia lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dungbianvt-2_ltc-gui_truoc-bia.JPG

 

Ghi chú: Bấm vào dòng dẫn dưới mỗi tấm ảnh để xem ảnh được phóng lớn. 

Nguồn:

Ảnh: Nguyễn Quang Trung Tiến, thạc sĩ, ĐHKH. Huế.

Thạc sĩ Lê Tiến Công gửi qua Gmail.

_______________________________________________________________

Ngay trên trang 4 "Bài mới - Sách mới - Tin tức mới":

►► Xem thêm:

Toàn văn HIỆP ĐỊNH GENÈVE, 20-7-1954

& Toàn văn TUYÊN BỐ CUỐI CỦA HỘI NGHỊ GENÈVE, 21-7-1954

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

►► Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): 

Cưỡng ước 1862  |  Cưỡng ước 1874  |  Cưỡng ước 1883  |  Cưỡng ước 1884

________________________________________________________________________________________________

    

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC  (Link cũ)

http://txawriter.wordpress.com  (Link mới)

 

Trở về

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-4

 

 

trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-3

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

    lên đầu trang (top page)   

 

Đưa lên web: từ ngày 12-8 HB7

 

ċ
An Tran Xuan,
18:06 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:06 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:07 6 thg 7, 2009
Comments