Nhận xét cách ghi biên mục

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

Nhận xét

Chúng ta thấy Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ không xem loại sách biên soạn là hoàn toàn thuộc về người biên soạn (người biên soạn đã ghi rõ nguồn / xuất xứ tài liệu gốc), mặc dù vẫn ghi tên người biên soạn ở mục tiêu đề chính [main title]). Xem thử một vài cuốn sách loại này ở Website Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thấy như vậy. Chẳng hạn, mục từ "Truyện Kiều" (title), "Tư tưởng Hồ Chí Minh"... Ở đây là cuốn "Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của thực dân Pháp". Cuốn này đúng là sách rút gọn "Đại Nam thực lục" (các kỉ có liên quan / của Quốc sử quán triều Nguyễn [author / creator]), theo dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, do Trần Xuân An biên soạn, nhưng trong mục từ "Trần Xuân An" lại không có cuốn này (xem: mục tên tác giả, người biên soạn [author / creator] cũng như mục "tên đầu sách" [name heading]). Như thế, phải chăng Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ xem bản quyền của cuốn còn thuộc về Quốc sử quán triều Nguyễn? Nhưng tra thử mục từ "Quốc sử quán triều Nguyễn", chúng ta vẫn không thấy tiêu đề chính ghi trên... Và nếu thấy thì cũng hơi vô lí. Hay chưa kịp hoàn chỉnh nội dung mục từ "Trần Xuân An"?

Tôi thấy Thư viện Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi rõ hơn, vừa tên người biên soạn ở mục Tác giả / Người sáng tạo (Author / Creator) vừa ghi nguồn / xuất xứ (source). Như thế hẳn xác đáng và thoả đáng hơn:

Dữ liệu biên mục

Trần Xuân An
Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824- 1886): Kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực Pháp / Trần Xuân An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2006
        441 tr. ; 21 cm
        Từ Đại Nam thực lục, rút gọn. Dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết

        Tóm tắt: Để tạo tính tiện lợi cho việc tìm hiểu nghiên cứu về Kỳ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), nhóm chủ chiến triều đình Huế cũng như giai đoạn lịch sử 1858-1885 và phong trào Cần Vương, tác giả Trần Xuân An đã biên soạn tiểu sử biên niên dạng niên biểu. Sách bao gồm 9 chương chia theo từng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra sách còn cung cấp các tài liệu tham khảo như ảnh, bản đồ, các bài báo, bài nghiên cứu đăng trên các báo tạp chí có giá trị khác đăng trong phần Phụ lục
        1. Nguyễn Văn Tường, Kỳ Vĩ phụ chính đại thần -- 1824 - 1886. 2. Biên niên tiểu sử nhân vật.

Chỉ số phân loại DDC : 959.7092
Số định danh : 959.7092 T772 A53

 
Trong khi đó, ở Web Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM., tuy có ghi rõ tên người biên soạn ở mục
Tác giả / Người sáng tạo (author / creator) nhưng lại thiếu phần ghi nguồn (xuất xứ)! Lẽ ra phải thêm 5 chữ
"Từ "Đại Nam thực lục"" hoặc đầy đủ hơn:  "Từ Đại Nam thực lục, rút gọn. Dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết".

 

Mong chờ & cảm ơn

Kính mong dữ liệu biên mục của các thư viện ngày mỗi hoàn chỉnh hơn.

Chân thành cảm ơn các thư viện đã lưu giữ sách để phục vụ người đọc lâu dài, mãi mãi.
 

Tác giả: Trần Xuân An

29-9 HB7 (2007)

 

________________________________________________________________________________________________

    

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC  (Link cũ)

http://txawriter.wordpress.com  (Link mới)

Trở về

 

THƠ PHỔ NHẠC:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thophonhac

 

trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-5

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-4

 

&

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-3

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

    lên đầu trang (top page)   

 

Đưa lên web: ngày 29-9 HB7

Comments