Sách TSBN.PCĐT.NVT. - 2006 - tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Authorities
   

DATABASE: Library of Congress Online Catalog

 
YOU SEARCHED: Keyword = Phu chinh dai than Nguyen Van Tuong ke thu khong doi troi chung cua chu nghia thuc dan Phap
SEARCH RESULTS: Displaying 1 of 10000.

 

 

 

tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn...

Relevance:  
LC Control No.: 2006449795
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title: tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 : kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp : từ Đại Nam thực lục, rút gọn dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết / Trần Xuân An, biên soạn.
Published/Created: [Hà Nội] : Nhà xuất bản Thanh niên, 2006.
Description: 441 p. : ill., maps ; 21 cm.
   

CALL NUMBER: Not Available
-- Request in: Asian Reading Room (Jefferson, LJ150)
   
-- Status: In Process 09-23-2007


 

 


Save, Print or Email Records (View Help)
Select Download Format:
Email Text (Full Info) to:


 

Help - Search - History - Headings - Titles - Request - Account - Databases - Exit


 The Library of Congress
URL: http://www.loc.gov/
Mailing Address:
101 Independence Ave, S.E.
Washington, DC 20540
Catalog/authority record errors?
Use our Error Report Form
Questions about searching?
Ask a Librarian
Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/
Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/
 
 
 

ą
An Tran Xuan,
18:54 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:53 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:53 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:55 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:54 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:54 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:54 6 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
18:54 6 thg 7, 2009
Comments