Trang chủ‎ > ‎

Bút danh ít dùng của Trần Xuân An

BÚT DANH ÍT DÙNG CỦA TRẦN XUÂN AN
 
Ngoài họ tên trong giấy khai sinh là Trần Xuân An, tôi còn sử dụng một số bút danh khác, nhưng rất ít dùng. Xin liệt kê như sau:
 
PHAN HUYÊN ĐÌNH (HUYÊN ĐÌNH)
TRẦN CÁT NIÊN (PHAN CÁT NIÊN)
TRẦN NGUYỄN PHAN
PHAN KẾT ĐOÀN
NGƯỜI CHÚ THÍCH (viết tắt: NCT., Nct.)
NGƯỜI BIÊN SOẠN (viết tắt: NBS., Nbs)
TRẦN NGÔN SỬ
NGUYỄN CÔNG DÂN (TXA.)
AN TRẦN XUÂN ...
Xin thưa rõ, để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.
 
Trân trọng,
TXA.
 
 
Xin vui lòng xem thêm:
Bút danh & tác giả xuất hiện trong tiểu thuyết: nhân vật hoàn toàn hư cấu
 
 
 
 
 

10-3 HB12 (2012)