B.(2). Bìa sách đã xuất bản

BÌA SÁCH

số sách đã xuất bản với hình thức in giấy

 & đã đăng kí bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

_________________

 

Website: Tác giả TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

09-3 HB7 (2007) --- 11-HB12 (2012)

Poet / writer & researcher

Thirty two published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

                                                                                  

1 Link                                                                    Link                                                            3   Link

                       

                                                                                  

Link                                                                  5  Link                                                           6  Link

 

                                                                             

Link                                                                Link                                                              9   Link

 

                                                                                

  10 Link                                                         11  Link                                                         12  Link

 

                                                                                   

          13 Link                                                                                                                      14  Link

 

 

15  Link

 

Tháng 12-2009

16  Ảnh bìa 1 lớn hơn 

 

Tháng 04-2010

17  Link ảnh bìa -- Link nội dung

 

 

 http://lh5.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/TTk5DGOHXDI/AAAAAAAAU9c/cDFl4RstQfI/bia-sach_THO-SU_TXA_do-NG-B-Bac-thuchienCorelDraw-2.jpg         

 

18  Ảnh bìa lớn hơn: Ảnh 1  |  Ảnh 2 

 

 
          
 
 
 

           

Ảnh bìa lớn hơn             Ảnh sách lớn hơn

20

HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO

& NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

14-02 hb12 (2012)
 
 

  

 

Bìa 1

 

  

 

Cả bìa

 

21 

 

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI, Nxb. Hội Nhà văn, 2012

 

 

 
 
 

 

22

BÊN KIA DỐC 'MẠ ƠI!', Nxb. Hội Nhà văn, 11- 2012

 

 "Hậu chiến, không riêng ai" đã được chính thức xuất bản với tên sách mới: 

"GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA",

do Nxb. Trẻ cấp giấy phép ấn hành

(xuất xưởng, 31-8 HB13; nộp lưu chiểu, 03-9 HB13)  


   
Ảnh sách in xong   |   Ảnh bìa 1   |   Ảnh toàn bìa

23 


Mở lòng bàn tay để đan taytập thơ thứ 13 (đầu sách thứ 34), 6 HB14 (2014), Nxb. Trẻ, 7-2014:Ấn bản do NXB. Văn hoá - Văn nghệ cấp giấy phép và ấn hành, 12-2016

(bìa do anh Lê Hoàng Tiến thiết kế)


25

 

Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights

(All rights reserved)

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

 

 

Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

 

hidden hit counter

 

7-5 HB7 (2007) & 02-8 HB8 (2008)

 

 

 

 

 

 

ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:49 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 9 thg 7, 2009
Comments