L.(12). Cơ sở lưu - phát dữ liệu (host) khác

Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

trên các cơ sở lưu trữ dữ liệu khác

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

Tác phẩm Trần Xuân An ở host khác:

     http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

              &

     http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

 

danh mục

tác phẩm

 

 

 

TÁC PHẨM SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU, BIÊN KHẢO, PHÊ BÌNH

CỦA TÁC GIẢ

(tính đến 2006)

 

 

 

1. NANG VA MUA – Nắng và mưa, thơ,

Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:              

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/

 

2. HAT CHIEU HON MINH – Hát chiêu hồn mình, thơ,

Nxb. Đồng Nai, 1992.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

 

3. TOI VAN O TREN DUONG – Tôi vẫn ở trên đường, thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

 

4. LANG LE O PHO – Lặng lẽ ở phố, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

 

5. KE BI NEM VAO BAO – Kẻ bị ném vào bão, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

 

6. HAT VOI DOI OI THUONG MEN – Hát với đời ơi thương mến, thơ,

Nxb. Trẻ, 1996.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

 

7. QUE NHA YEU DAU – Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

 

8. CO MOT NOI LA MAI XANH – Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết,

Nxb. Hội Nhà văn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:      

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/

http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

 

9. NGOI TRUONG THANG GIENG – Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998,

Nxb. Thanh Niên, 2003.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

 

10. SEN DO, BAI THO HOA BINH – Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999,

Nxb. Thanh Niên, 2003.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/

 

11. PHU CHINH DAI THAN NGUYEN VAN TUONG – Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 11-2005:            

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 2a2b2c

 

12. NGAU HUNG DOC THO – Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:        

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

 

13. MUA HE BEN SONG – Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba).

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005:       

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

14. THO NHUNG MUA HUONG – Thơ những mùa hương, thơ.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

 

15. GIOT MUC, CANH DONG VA VO KICH DIEN – Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

16. NUOC MAT CO VI NGOT – Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 10-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

Website Trần Xuân An, tháng 11-2006:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/nuoc_mcvngot/nuoc_mcvngot_t1.htm

 

17. NGUYEN VAN TUONG, THO, VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON VA TU TUONG – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 8-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

Host : Google, tháng 10-2006: Nguyên tác chữ Hán:

http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com

Host : Google : Web. Tác phẩm Trần Xuân An:

http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer- 6.blogspot.com

 

18. TIEU SU BIEN NIEN PCDT. NGUYEN VAN TUONG – Tiểu sử biên niên Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp” (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001;

Nxb. Thanh Niên, 9-2006

Host : Google, tháng 2-2006

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

 

19. NHUNG TRANG "DAI NAM THUC LUC" VE KI VI PCDT. NGUYEN VAN TUONG ... – Những trang “Đại Nam thực lục” về Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

 

20. NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA TU XUA, TUONG KHONG HON DUOC" – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được” , khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003;

Nxb. Thanh Niên, 9-2006

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 5-2005:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

Host : Google, tháng 2-2006

http://tranxuanan-nvtnntnghia.blogspot.com/

http://tranxuanan-nvtnntnghia-2.blogspot.com/

 

21. SUY NGHI VE MOT SO VAN DE TRONG LICH SU CO DAI NUOC TA – Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

22. TIEU LUAN – Tiểu luận, 2005.

Tạp chí điện tử Giao Điểm từ số tháng 5-2005 đến số tháng 1-2006:

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com   (search)

http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/

 

 
 

+++ TRANG PHU – Trang phụ (phản hồi: đồng cảm, trao đổi, bổ sung, đính chính…):

Host : Google, tháng 12-2005 – 2-2006:

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/

 

+++ DOI THOAI – Đối thoại:

Host : Google : Web. Tác phẩm Trần Xuân An, tháng 11-2006:

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS...

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa.

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN. 

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chỉ liên lạc:

http://www.tranxuanan.blogspot.com

 

2

Một vài links cần lưu ý:

BÀI MỚI - SÁCH MỚI

 

 

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

Tác phẩm Trần Xuân An trên Tạp chí điện tử Giao Điểm:

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

  NHỮNG TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY

host: googlepages.com

09-3 HB7 (2007) 

 

3

Sơ đồ web

http://www.tranxuanan-writer-sdw.blogspot.com

 

4

Web. Tác phẩm Trần Xuân An THÔNG BÁO

 

5

Các trang cơ sở của "Web. Tác phẩm Trần Xuân An":

(tại GOOGLE  /  host):  

http://www.blogger.com/profile/14904482

http://beta.blogger.com/profile/13195979010299666241

http://www2.blogger.com/profile/04366565891846379473

 

 

 

 

Bộ phận tự động đếm số lượng lần mở trang

chỉ được đặt ở một ít trang, không phải ở

toàn bộ tất cả các trang thuộc "Web.  /  TXA.'s works (books)"

này, và cũng chỉ bắt đầu tính từ ngày 09-3 HB6 ( 2006 ) . . .

Thực sự, ngày khởi đầu xây dựng "Web.  /  TXA.'s works (books)"

là khoảng đầu tháng 11 HB5 ( 04-11-2005 ).

Riêng trang chủ ( main page ) của web. này, được thực hiện vào ngày :

01 tháng 5 năm HB6 ( 2006 ).

 

 

 

hidden hit counter

 

 

 

 

 

  

 

Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM    (search)

Tạp chí điện tử BBCVietnamese    (search)

Tạp chí điện tử CHIM VIỆT CÀNH NAM

Website LUÂN HOÁN - SONG VINH

 

 

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM   (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ   (search), trình tự:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-internet-ca-th-vin-quc.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM.   (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG   (search)

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-th-vin-bo-si-gn-gii.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC   (search)

 

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Google, Dotster  

Yahoo & MSN                                             

                                  HOST,  SEARCH & CACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

        LINKs for SEARCHING:

 

        MSN Search    (search & cached page)

        GOOGLE Search    (search & cached page)

        YAHOO Search    (search & cached page)

      DOMAINHELP Search

      ASK Search

 

 

 

 

 
  

 

 

TRONG DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ Ở PHÍA TRÊN,

CÓ CÁC LINKS THUỘC "WEBSITE TRẦN XUÂN AN".

Trong khung này là một vài nét chính về website ấy:

 

Link chính:

 

Homepage

WEBSITE TRẦN XUÂN AN

(tại Dotster / 1ASPhost.com)

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

Các links cơ bản khác:

 

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

Trang chủ    |     Tác phẩm    |    Tác giả     |    Hình ảnh     |    Liên lạc    |    Góp ý

 

______________________

 

Về trang hình ảnh:

 

http://new.photos.yahoo.com/tranxuanan_vn/albums

 

HÌNH ẢNH NHỮNG TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

THÀNH SÁCH IN GIẤY

HÌNH ẢNH MINH HỌA SÁCH NỐI TIẾP HIỂN THỊ

(tại YAHOO / photo / host)

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/ff06scd&.src=ph

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/dd30scd&.src=ph

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/38c9scd&.src=ph

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/9272scd&.src=ph

 

 

 


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 Ngày lập trang này: 27-5 HB7 (2007)

 

 

 

 

 

 

 

Comments