I.(9).b. Liên lạc lớp ngữ văn Việt Đại học Sư phạm Huế 1974-1978

BA MƯƠI BẢY NĂM!
 
nhớ trường thời sông biếc
tuổi ngỡ hoài học trò
 
điện thoại lay tóc cước
trong tay: cá mắt ngơ!
 (cùng bạn bè kết lưới
nghẽn mặn niềm thương thơ)
 
thì giăng tơ trời nhé
sông lụa còn phất phơ
(thắm dệt màu vườn Huế
bốn năm. Chưa cạn khô)?

mình đâu bạc lòng bút
sông nắng rộng giấy chờ.

TXA.
29-5 HB11 &
11:30 -- 14:23, 30-5 HB11 (2011)
& 07-6 HB11
 

DANH SÁCH SINH VIÊN

LỚP NGỮ VĂN (VIỆT – HÁN cũ) 1974-1978

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

(theo thứ tự ABC)

 

Thể theo đề nghị của một số bạn cùng lớp thời sinh viên, trang này được thực hiện để làm cầu nối liên lạc.

 

Ảnh cũ, khoảng 1975-1977  (cỡ ảnh lớn hơn)

 

Nam sinh viên:

 

1. Trần Xuân An

2. Nguyễn Chiến

3. Tôn Thất Dụng

4. Thái Quang Hồng (ĐHSP, 1973, công tác)

5. Bảo Hội (đã qua đời)

6. Hồ Nhất Luân

7. Nguyễn Nhu

8. Nguyễn Hữu Phát (ĐH. Văn Khoa Huế chuyển sang)

9. Lê Phước Sinh (lớp trưởng, năm 1)

10. Võ Văn Tám (lớp trưởng 4 năm)

11. Nguyễn Kim Thạch (năm 1, chuyển vào tu viện)

12. Trần Thạnh

13. Phạm Bá Thịnh

14. Nguyễn Thùy

15. Nguyễn Vịnh

16. Ngô Vưu

 

 

Nữ sinh viên:

 

1. Đinh Thị Ca

2. Võ Thị Duy Cương

3. Nguyễn Thị Chi

4. Nguyễn Thị Lệ Chi

5. Võ Thị Dung

6. Hồ Vũ Xuân Hoa (đã qua đời)

7. Nguyễn Thị Thuận Hóa

8. Hoàng Thị Hằng

9. Nguyễn Thị Ngọc Hồng

10. Nguyễn Thị Bích Hường (ĐHSP. Vinh chuyển vào)

11. Đinh Thị Hựu

12. Nguyễn Thị Lan

13. Nguyễn Thị Xuân Lộc

14. Lê Thị Bác Nhã

15. Nguyễn Thị Bạch Nhạn

16. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (năm 1, chuyển vào TP.HCM.)

17. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

18. Lê Thị Hồng Phương (ĐHSP. Vinh chuyển vào)

19. Nguyễn Thị Lệ Thanh (năm 1, chuyển vào TP.HCM.)

20. Trương Đặng Nguyệt Thanh

21. Lê Thị Thúy

22. Nguyễn Thị Thượt (năm 2, từ Bắc chuyển vào)

23. Nguyễn Thị Tuyết

24. Tăng Lý Thị Tuyết

25. Nguyễn Thị Thanh Tương

26. Nguyễn Thị Thu Trang

27. Lê Thị Yến

28. Nguyễn Thị Yến

 

Comments