W.(23). Đồng hồ - Nguyệt lịch & dương lịch

đồng hồ

nguyệt lịch & dương lịch

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

 

Về thứ tự ngày trong tuần, số ghi năm, đọc thêm:

Đề xuất đổi mới lịch mặt trời ở nước ta

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

3 trang cần lưu ý trên web này:

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

(21 cuốn sách đã cố định)  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

(thường xuyên cập nhật theo từng tháng)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi_mucluctrang

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

 

 

 

 

 

 

Comments