S.(19). Tham khảo: Sách lịch sử 1

Sách lịch sử Việt Nam

(loại cổ điển & loại tham khảo)

 

Xin lưu ý: Khi tải sách ở dạng pdf. xuống, vui lòng nhẫn nại chờ đợi (khoảng dăm bảy phút...)

Sách lịch sử Việt Nam

loại cổ điển

(& loại tham khảo:

Vài cuốn mới được biên soạn vào thập niên 20/XX và sau 1954, chưa được chuẩn hoá)

 

Nguồn:

Tạp chí điện tử CHUYỂN LUÂN

số tháng 04/2006

( http://chuyenluan.net/Display%20pages/Lich%20su%20VN.htm )

 

Các tác phẩm Lịch sử này được viết dưới dạng file PDF và có dung lượng khá lớn. Bạn đọc muốn tải về máy của mình, tốt nhất nên dùng hệ thống internet băng rộng hoặc internet tốc độ cao (*).

Tcđt. Chuyển Luân

 

 

Để phục vụ người đọc một cách tốt nhất, tránh trường hợp máy chủ của Tcđt. Chuyển Luân bị trở ngại trong những lúc nào đó, WebTgTXA. thử đưa lên trạm lưu - phát dữ liệu (host) Google Page Creator các cuốn sách ở dạng pdf. trong danh muc này. Xin bấm vào link bên dưới dòng link-hoá.

WebTgTXA.

 

Thiền Uyển Tập Anh (size: 1.4Mb)

Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần, v.v... đồng thời có nhiều dữ kiện lịch sử vào các thời kỳ đó. Bản dịch của Lê Mạnh Thát (1976). Ấn bản điện tử do Lê Bắc thực hiện (2001).

 

Đại Việt Sử Lược (size: 1Mb)

Của một tác giả khuyết danh soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14. Bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Gia Tường (1972). Ấn bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Công Đệ thực hiện (2001).

 

An Nam Chí Lược (size: 1.3Mb) 

Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14. Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phiên dịch sử liệu Việt Nam,  Viện Đại học Huế (1960).  Ấn bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng thực hiện (2000).

 

 

Lam Sơn Thực Lục (size: 300Kb)

Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Bản dich Việt ngữ của Mạc Bảo Thần (1944). Ân bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên thực hiện (2001).

 

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (size: 8.3Mb)

>> http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/KhamDinhVietSuThongGiamCuongMuc.pdf

Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881.  Bản quốc ngữ của Viện Sử học(1960). Ân bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên thực hiện (2001).

 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (size: 6.4Mb)

>> http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/DaiVietSuKyToanThu.pdf

Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Ân bản chữ quốc ngữ do Nhà Xuất bản KHXH. (1993) dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Ấn bản điện tử do nhóm  Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung thực hiện (1999).

 

Đại Việt Thông Sử (size: 1Mb)

Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Bản dịch Việt ngữ của Lê Mạnh Liêu (1973).  Ân bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Công Đệ thực hiện (2001).

 

Việt Sử Tiêu Án (size: 1.2Mb)

Do Ngô Thời Sĩ soạn thảo vào năm 1775.  Bản dich Việt ngữ của Hội Việt Nam Nghiên cứu - Liên lạc Văn hóa Á châu (1960). Ân bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ thực hiện (2001).

 

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu (size: 2.1Mb)

>> http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/QuocTrieuChanhBienToatYeu.pdf

Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ XX. Bản quốc ngữ của nhóm Nghiên Cứu Sử Địa (1972). Ân bản điện tử do nhóm Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ thực hiện (2001).

 

Việt Nam Sử Lược (size: 3.1Mb)

Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Ân bản điện tử do nhóm Sách Việt thực hiện (1994).

 

Việt Sử Toàn Thư (size: 3.3Mb)

Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960, Ấn bản điện tử của Hội Chuyên gia Việt Nam thực hiện (1996).

 

Nguồn: Tạp chí điện tử CHUYỂN LUÂN

(http://www.chuyenluan.net) 

 

(TXA. ghi lại ngày 09 05 HB6 [ 2006 ])

_____________________

 

(*) Đọc văn bản với dạng PDF bằng phần mềm tin học Adobe Acrobat Reader 7.0 hoặc 5.0 . Có thể tải phần mềm ấy từ địa chỉ:

http://www.adobe.com/products/acrobat/index.html

TXA.

 

 

 

Xem thêm:

Trần Xuân An,

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

"NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA, TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nguyen_vtnntntxtkhduoc

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/nguyen_vtnntntxtkhduoc.htm

& những cuốn sách khác do TXA. viết về giai đoan lịch sử 1858 - 1885, đặc biệt về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), với chuẩn cứ là ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN, các kỉ IV, V, VI.

 

Trang 2 danh mục sách tham khảo về lịch sử Việt Nam:   

 

 

Trở về :

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments