a. Nghe nhạc 1

NGHE NHẠC 1

Trang 1: 21-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link)

Danh mục bài hát:

   1 Áo lụa Hà Đông

  Ngô Thụy Miên

  Hòa tấu

 

   2 Dấu tình sầu

   Ngô Thụy Miên

   Hòa tấu

 

   3 Giáng ngọc

  Ngô Thụy Miên

  Hòa tấu

 

   4 Mùa thu cho em

   Ngô Thụy Miên

   Hòa tấu

 

   5 Mắt biếc

  Ngô Thụy Miên

  Hòa tấu

 

   6 Chiều nay không có em

   Ngô Thụy Miên

   Hòa tấu

 

   7 Bản tình cuối

  Ngô Thụy Miên

  Hòa tấu

 

   8 Chiều một mình qua phố

   Trịnh Công Sơn

   Hòa tấu

 

   9 Mưa hồng

  Trịnh Công Sơn

  Hòa tấu

 

    10 Mùa đông sắp đến

   Đức Huy

   Hòa tấu

 

   11. Cỏ úa

  Lam Phương

  Hòa tấu

 

 

Nhạc tuyển "Giáng ngọc"

GUITAR 

Nghệ sĩ Tây Ban cầm

VĨNH TÂM 

http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=582#Song,6250

- - - 1 Áo lụa Hà Đông


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 2 Dấu tình sầu


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 3 Giáng Ngọc


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 4 Mùa thu cho em


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 5 Mắt biếc


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 6 Chiều nay không có em


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 7 Bản tình cuối


Tác giả: Ngô Thụy MiênCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 8 Chiều một mình qua phố


Tác giả: Trịnh Công SơnCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 9 Mưa hồng


Tác giả: Trịnh Công SơnCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 10 Mùa đông sắp đến


Tác giả: Đức HuyCa sỹ: Hòa tấu

 

- - - 11 Cỏ úa


Tác giả: Lam PhươngCa sỹ: Hòa tấu

- - -

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật:

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

hidden hit counter

   

21-5 HB9

 

 

 

 

 

 

 

Comments