c. Nghe nhạc 3

NGHE NHẠC 3

Trang 3: 20-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link)

Danh mục bài hát

 

Tuyển nhạc - Hòa tấu: "Đêm thấy ta là thác đổ"

Nghệ sĩ dương cầm:

Sĩ Minh  

Piano Solos

 http: // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=534#Song,5584
 

- - - 10. Sơn nữ ca - Trần Hoàn


Tác giả: Trần HoànCa sỹ: Piano Solos Sĩ Minh

- - -

Các trang cùng loại:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (/bài)  này, phải tắt trang (/bài) kia.

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật:

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

hidden hit counter
    

21-5 HB9 

Comments