d. Nghe nhạc 4

NGHE NHẠC 4

Trang 4: 19-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link) 

Bài hát - Nhạc sĩ:

I. Nhạc tuyển "Bóng thời gian"

Nghệ sĩ saxophone:

 

Trần Mạnh Tuấn

 

1. Tình nghệ sĩ -- Đoàn Chuẩn - Từ Linh

2. Chuyển bến -- Đoàn Chuẩn - Từ Linh

3. Em đến thăm anh một chiều mưa -- Tô Vũ

4. Con thuyền không bến -- Đặng Thế Phong

5. Lá thư -- Đoàn Chuẩn - Từ Linh

6. Đêm đông -- Nguyễn Văn Thương

7. Thu quyến rũ -- Đoàn Chuẩn - Từ Linh

8. Chiều tím -- Đan Thọ

9. Gửi gió cho mây ngàn bay -- Đoàn Chuẩn - Từ Linh

10. Hạ trắng -- Trịnh Công Sơn

 

- - - - - -

II. Hạ trắng - Trịnh Công Sơn - Quang Trung & Kim Tuấn

- - - - - -

 

III. Nhạc tuyển - Hòa tấu: "Vết lăn trầm"

Nghệ sĩ sắc-xô:

Anh Thy

Tenor Saxophone

   1. Còn ai với ai

   Trịnh Công Sơn

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   2. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

   Thơ: Bùi Thanh Tuấn
   Nhạc: Trương Quí Hải

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   3. Lời ru mùa Đông

   Đức Huy

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   4. Con thuyền không bến

   Đặng Thế Phong

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   5. Vết lăn trầm

  Trịnh Công Sơn

  Tenor Saxophone Anh Thy

 

   6. Mắt biếc

   Ngô Thụy Miên

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   7. Dư âm

   Nguyễn Văn Tý

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   8. Bay đi cánh chim...

   Đức Huy

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   9. Buồn

   Y Vân

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

   10. Chiều vàng nhung...

   Đức Huy

   Tenor Saxophone Anh Thy

 

Nhạc tuyển - Hòa tấu: "Bóng thời gian"

Nghệ sĩ saxophone:

Trần Mạnh Tuấn

 

10-hatrang_saxo-trmtuan.mp3   (không có tệp nhạc)

7M

 

1-tinhnghesi.mp3  (không có tệp nhạc)

5M

 

2-chuyenben.mp3  (không có tệp nhạc)

6M

 

3-emdenthamanhmotchieumua.mp3  (không có tệp nhạc)

5M

 

4-conthuyenkhongben.mp3  (không có tệp nhạc)

7M

 

5-lathu.mp3  (không có tệp nhạc)

6M

 

6-demdong.mp3  (không có tệp nhạc)

7M

 

7-thuquyenru.mp3   (không có tệp nhạc)

5M

 

8-chieutim.mp3   (không có tệp nhạc)

4M

 

9-guigiochomaynnganbay.mp3   (không có tệp nhạc)

10-hatrang_saxo-trmtuan.mp3   (không có tệp nhạc)                                                                                                                                                                                       7M

7M

 

 

- - -

 
 

 Hạ trắng - Trịnh Công Sơn

 

- - -

1. Tình nghệ sĩ


Tác giả: Đoàn Chuẩn - Từ LinhNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

2. Chuyển bến


Tác giả: Đoàn Chuẩn - Từ LinhNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

3. Em đến thăm anh một chiều mưa


Tác giả: Tô VũNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

4. Con thuyền không bến


Tác giả: Đặng Thế PhongNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

5. Lá thư


Tác giả: Đoàn Chuẩn - Từ LinhNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

6. Đêm đông


Tác giả: Nguyễn Văn ThươngNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

7. Thu quyến rũ


Tác giả: Đoàn Chuẩn - Từ LinhNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

8. Chiều tím


Tác giả: Đan ThọNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

9. Gửi gió cho mây ngàn bay


Tác giả: Đoàn Chuẩn - Từ LinhNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

- - -

10. Hạ trắng


Tác giả: Trịnh Công SơnNghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

 

 

-------

Bài hát "Hạ trắng"

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

Nghệ sĩ hòa tấu (saxophone & guitar):

Quang Trung & Kim Tuấn

http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=455#Song,4471


Tác giả: Trịnh Công SơnCa sỹ: Quang Trung - Kim Tuấn

  

Nhạc tuyển - Hòa tấu: "Vết lăn trầm"

Nghệ sĩ sắc-xô:

Anh Thy

Tenor Saxophone

 http: // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=452#Song,4695

- - -

4. Con thuyền không bến - Đặng Thế Phong


Tác giả: Đặng Thế PhongCa sỹ: Tenor Saxophone Anh Thy

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ở trang này, WebTgTXA. (Trần Xuân An) đã tạm sử dụng trương mục (tài khoản) webhanvuhung (Hàn Vũ Hùng) thuộc cơ sở lưu - phát Googlepages, vì tài khoản của webhanvuhung vốn để trống, chỉ sử dụng tài khoản hanvuhungweb (Hàn Vũ Hùng). Webhanvuhung & hanvuhungweb hiện đang do Trần Xuân An quản lí, phụ trách.

 

Các trang cùng loại:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài)  một. Khi nghe trang (/bài) này, phải tắt trang (/bài) kia.

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player

Vì có khi do nguyên nhân về kĩ thuật, không thể nối mạng với Tuổi Trẻ media, nên WebTgTXA. xin mạn phép các nhạc sĩ, nhà thơ, ca sĩ, nghệ sĩ, các trung tâm xuất bản (audio), báo Tuổi Trẻ (media) & một vài websites trên "Google tìm kiếm" để lưu lại các bản nhạc này trên host Googlepages.


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật:

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

hidden hit counter
   

 

Đưa trang này lên mạng vi tính toàn cầu: 19-5 HB9

   

Comments