f. Nghe nhạc 6

NGHE NHẠC 6

Trang 6: 20-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link)

Bài hát - nhạc sĩ:

   1. Ánh đèn màu

  Charlie Chaplin

  

   2. Khúc hát thanh xuân

   Johann Strauss

     

   3. Dạ khúc

  Franz Schubert  

    

   4. Blue Tango

   Leroy Anderson

 

   5. Chiều tà

  Enrico Toselli

    

   6. Dòng sông xanh

   Johann Strauss

 

   7. Mơ màng

  Robert Schumann

  

  8. Mối tình xa xưa

   Johannes Brahms

    

   9. Chủ nhật buồn

  Rezso Seress

    

   10. Niềm thương nhớ

   Julio Iglesias

 

Nhạc tuyển: "Dạ khúc" 

Độc tấu violon:

Nghệ sĩ vĩ cầm:

 

Nguyễn Tạ Thiện 

 

 http : // media . tuoitre . com . vn /Album.aspx?AlbumID=535#Song,5594 : CD do Phương Nam film phát hành năm 2008.

 

NẾU ĐÔI KHI VÌ LÍ DO KĨ THUẬT, KHÔNG THỂ NGHE THEO ĐƯỜNG NỐI KẾT VỚI NGUỒN TUỔI TRẺ MEDIA, XIN VUI LÒNG BẤM VÀO TRANG DỰ PHÒNG:

http : //tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nghenhac6b   (không có tệp nhạc)

1. Ánh đèn màu

  

Charlie Chaplin

 

http : //tranxuanan.writer.4.googlepages.com/anhdenmau.wma   (không có tệp nhạc)

 


Tác giả: Charlie ChaplinCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

2. Khúc hát thanh xuân

   Johann Strauss

 


Tác giả: Johann StraussCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

   3. Dạ khúc

 

  Franz Schubert  

 


Tác giả: Franz Schubert - Nguyện Tạ ThiệnCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

4. Blue Tango

   Leroy Anderson

 


Tác giả: Leroy AndersonCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

   5. Chiều tà

 

  Enrico Toselli

 


Tác giả: Enrico ToselliCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

   6. Dòng sông xanh

 

   Johann Strauss

 


Tác giả: Johann StraussCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

7. Mơ màng

  Robert Schumann

 


Tác giả: Robert SchumannCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  8. Mối tình xa xưa

 

   Johannes Brahms

 


Tác giả: Johannes BrahmsCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

   9. Chủ nhật buồn

 

Rezso Seress

 


Tác giả: Rezso SeressCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

   10. Niềm thương nhớ

 

   Julio Iglesias

 


Tác giả: Julio IglesiasCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

 

- - - - - - - - - - - - -

Chủ nhật buồn (Gloomy sunday, Sombre dimanche) -- Rezso Seress -- Nghệ sĩ vĩ cầm: Edvin Marton

 
 

 

Nguồn: Google search

Các trang cùng loại:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (/bài) này, phải tắt trang (/bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật -- 17:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-17

 

hidden hit counter
   

Đưa trang này lên mạng vi tính toàn cầu: 20-5 HB9

Comments