f'. Nghe nhạc 6b --- Google - Blogger

NGHE NHẠC 6b

Nghe từ Google -- Blogger:

 
 
 
 
Trang 6b: 9-6 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link) & Google search...

Bài hát - nhạc sĩ:

   1. Ánh đèn màu

  Charlie Chaplin

  

   2. Khúc hát thanh xuân

   Johann Strauss

     

   3. Dạ khúc

  Franz Schubert  

    

   4. Blue Tango

   Leroy Anderson

 

   5. Chiều tà

  Enrico Toselli

    

   6. Dòng sông xanh

   Johann Strauss

 

   7. Mơ màng

  Robert Schumann

  

  8. Mối tình xa xưa

   Johannes Brahms

    

   9. Chủ nhật buồn

  Rezso Seress

    

   10. Niềm thương nhớ

   Julio Iglesias

TRANG DỰ PHÒNG CỦA TRANG NGHE NHẠC 6

 

1-anhdenmau.wma  (không có tệp nhạc)

2M

2-khuchatthanhxuan.wma  (không có tệp nhạc)

2M

3-dakhuc.wma  (không có tệp nhạc)

2M

4-bluetango.wma  (không có tệp nhạc)

1M

5-chieuta.wma  (không có tệp nhạc)

3M

6-dongsongxanh.wma  (không có tệp nhạc)

2M

7-momang.wma  (không có tệp nhạc)

2M

8-moitinhxaxua.wma  (không có tệp nhạc)

2M

9b-GloomySunday_EdvinMarton.mp3  (không có tệp nhạc)

2M

10-niemthuongnho.wma  (không có tệp nhạc)

2M

ATimeForUs-AndreDrieu-Violon.wma  (không có tệp nhạc)

585k

bia_dakhuc.jpg  (không có tệp nhạc)

30k

chunhatbuon-khanhly.mp3  (không có tệp nhạc)

2M

Nhạc tuyển: "Dạ khúc" 

Độc tấu violon:

Nghệ sĩ vĩ cầm:

 

Nguyễn Tạ Thiện 

 

 

 http : // media . tuoitre . com . vn /Album.aspx?AlbumID=535#Song,5594 : CD do Phương Nam film phát hành năm 2008.

 

(Phần nghe thêm: tiếng đàn của Edvin Marton & André Drieu)

 

 

 

  

1. Ánh đèn màu

 

Charlie Chaplin

 

http : //webhanvuhung.googlepages.com/1-anhdenmau.wma

 


Tác giả: Charlie ChaplinCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

 

  

2. Khúc hát thanh xuân

 

Johann Strauss

 


Tác giả: Johann StraussCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  

3. Dạ khúc

 

  Franz Schubert  

 


Tác giả: Franz Schubert - Nguyện Tạ ThiệnCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

 

  

4. Blue Tango

 

Leroy Anderson

 


Tác giả: Leroy AndersonCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  

 5. Chiều tà

 

  Enrico Toselli

 


Tác giả: Enrico ToselliCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

 

6. Dòng sông xanh  

  

Johann Strauss

 


Tác giả: Johann StraussCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

 

  

7. Mơ màng

 

Robert Schumann

 


Tác giả: Robert SchumannCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  

8. Mối tình xa xưa

 

   Johannes Brahms

 


Tác giả: Johannes BrahmsCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  

9. Chủ nhật buồn

 

Rezso Seress

 

(nghe với màn hình ở cuối trang)

 


Tác giả: Rezso SeressCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - -

  

 10. Niềm thương nhớ

 

   Julio Iglesias

 


Tác giả: Julio IglesiasCa sỹ: Violin Nguyễn Tạ Thiện

- - - - - - - - - - - - -

Chủ nhật buồn (Gloomy sunday, Sombre dimanche) -- Rezso Seress -- Nghệ sĩ vĩ cầm: Edvin Marton -- Nguồn: Google search

 
 

 

- - - - - - - - - - - - -

 

Một thời cho chúng ta (A time for us) -- Tchaikovsky -- Nghệ sĩ vĩ cầm: Andre Drieu -- Nguồn: Google search

 
 

---------------

 

Chủ nhật buồn - Rezso Seress -- Lời Việt: Phạm Duy -- Ca sĩ: Khánh Ly -- Nguồn: Google search

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

WebTgTXA. (Trần Xuân An) đã tạm sử dụng trương mục (tài khoản) webhanvuhung thuộc cơ sở lưu - phát Googlepages, vì tài khoản của webhanvuhung vốn để trống (chỉ sử dụng tài khoản hanvuhungweb). Webhanvuhung & hanvuhungweb hiện đang do Trần Xuân An quản lí, phụ trách.

Việc sử dụng tài khoản webhanvuhung chỉ có một nguyên nhân độc nhất là vì nó còn bị để trống không, ngoài ra, không có dụng ý gì khác.

WebTgTXA. (Trần Xuân An)

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |  Trang 9  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player

Vì có khi do nguyên nhân về kĩ thuật, không thể nối mạng với Tuổi Trẻ media, nên WebTgTXA. xin mạn phép các nhạc sĩ, nhà thơ, ca sĩ, nghệ sĩ, các trung tâm xuất bản (audio), báo Tuổi Trẻ (media) & một vài websites trên "Google tìm kiếm" để lưu lại các bản nhạc này trên host Googlepages.


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật -- 17:

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-17

 

hidden hit counter
   

09-6 HB9 

    

Comments