h. Nghe nhạc 8

NGHE NHẠC 8

Trang 8: 27-5 HB9 (2009):

Nguồn: Dẫn đường nối kết (link) từ một số điểm mạng vi tính toàn cầu qua "Google tìm kiếm"...

Có vài tệp tin - dữ liệu nhạc, vì lí do kĩ thuật, WebTgTXA. mạn phép lưu trữ riêng trong host Googlepages, Google Blogger

 

TƯ LIỆU

DẤU VẾT LỊCH SỬ TRONG ÂM NHẠC

... Khi suy tư, trăn trở, viết thành ca từ, in ra, rồi nhiều năm tháng tự hát hay trao cho ca sĩ đồng cảm hát lên tâm trạng, nỗi niềm của chính mình: "... hai mươi năm nội chiến từng ngày ...", Trịnh Công Sơn đã được người này khen ngợi, đồng thời cũng bị người kia phê phán nhận thức lịch sử của ông. Dẫu sao, đó cũng là dấu vết lịch sử còn lưu lại.

WebTgTXA. tin tưởng rằng, ai cũng thông cảm cho Trịnh Công Sơn, và trong đó, số người hiện nay còn tán thành từ "nội chiến" chắc hẳn không nhiều.

Nhưng không chỉ là từ "nội chiến" ...

Ngoài ra, "Gia tài của Mẹ" mãi mãi còn lay động sâu xa trong ta ý thức về cội nguồn, bản sắc văn hóa dân tộc.  

WebTgTXA.

 

Gia tài của Mẹ -- Trịnh Công Sơn tự hát (1969)
- 

 

Cũng có thể bấm vào đây để nghe:

http://banghinh.blogspot.com/

- - -

Một ngàn năm nô lệ -- giặc Tàu
một trăm năm đô hộ -- giặc Tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, để lại cho con
gia tài của mẹ, là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ -- giặc Tàu
một trăm năm đô hộ -- giặc Tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ

Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

Một ngàn năm nô lệ -- giặc Tàu
một trăm năm đô hộ -- giặc Tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng

Một ngàn năm nô lệ -- giặc Tàu
một trăm năm đô hộ -- giặc Tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một bọn lai căng
gia tài của mẹ, một lũ bội tình.

(Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn)
Nguồn: nghenhac-info

- - -

Thủ bút viết nhạc của Trịnh Công Sơn:

Gia tài của Mẹ:

Trang 1 của bản nhạc (gồm 2 trang)   

 

 Trang 2 của bản nhạc (gồm 2 trang)  

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Hội Văn hóa Trịnh Công Sơn

http : // www . tcs- home. org /songs/titles/GiaTaiCua

 

- - -

& 14 bài khác

do Trịnh Công Sơn tự hát:

http://www.trinh-cong-son.com/dumuc.html

& 9 bài khác

do Thanh Hải hát,

Trịnh Công Sơn tự hát:

http://www.trinh-cong-son.com/toisenho.html

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nghe & xem thêm: Trịnh Công Sơn tự hát bài "Tiến thoái lưỡng nan" (1998 [?]) vào khoảng năm 2000. Xin bấm vào đây:

Tiến thoái lưỡng nan

http://www.trinh-cong-son.com/meta/tienthoai.wvx

Khi Trịnh Công Sơn tự hát "Tiến thoái lưỡng nan"  

Cũng có thể nghe & xem với link hoặc màn hình dưới đây:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tien-th-l-nan_trinh-cong-son_hat.wmv


video

 

- - -

ÁO DÀI VIỆT NAM

Tư liệu: Bấm vào đây:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_nu.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_apec.htm

 

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |  Trang 9  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật -- 17:

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-17

 

 

hidden hit counter
  

27-5 HB9

TƯ LIỆU 

Comments