Video 1

 

http://banghinh.blogspot.com/

 

 

____________________

 

TƯ LIỆU

 

Trang: 27-5 HB9 (2009): Các đường dẫn nối kết (link)

TÌNH CA - PHẠM DUY - Ca sĩ THÁI THANH


 

(có thể tắt file tự động mở bên trên)

TƯ LIỆU

 

Phụ đính:

ÁO DÀI VIỆT NAM

 

 

 

---


Tác giả: nsCa sỹ: cs

- - -

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/1-me-oi.mp3  

 ______________________

 

TÌNH CA - PHẠM DUY - Ca sĩ THÁI THANH

(trước 1975)

 

 


Tác giả: Phạm DuyCa sỹ: Thái Thanh

 

- - -

- - -

NGHE THÊM MỘT BÀI KHÁC:

Bấm vào đây để nghe: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN - Trịnh Công Sơn tự hát

"Tiến thoái lưỡng nan"

Tiến thoái lưỡng nan / đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng / tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ / chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ / chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan / đi về lận đận
Ngày xưa lận đận / không biết về đâu
Về đâu cuối ngõ / về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi / tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi / tôi tìm lại tôi
Tiến thoái lưỡng nan / đi về lận đận
Ngày nay lận đận / là giọt hư không!

(Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn)

Nguồn: nghenhac. info

- - -  

 


BÀ MẸ GIO LINH - PHẠM DUY - Ca sĩ DUY KHÁNH 

(trước 1975)

mms://www.trongcom.com/audio/32/music/0711/08.wma

 


Tác giả: Phạm DuyCa sỹ: Duy Khánh

 

BÀ MẸ GIO LINH - PHẠM DUY - Ca sĩ THÁI THANH 

(trước 1975)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/bamegiolinh_thaithanh_wchimviet.wma

- - -

 
 

 
 

 
 

- - -

Lòng Mẹ -- Y Vân

 
 

 

Nghệ sĩ Đức Thành... --- Nguồn: Google search

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ LongMe_hoataudanbau.wma

- - -

 

ÁO DÀI VIỆT NAM

&

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_nu.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_apec.htm

Các trang không hình:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  | Trang 7  |  Trang 8  |  Trang 9  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

 


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật -- :

 http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-17

 

hidden hit counter 

27-5 HB9 

Comments