Tác phẩm 


 
Tác phẩm

 


DANH MỤC TÁC PHẨM (SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU, BIÊN KHẢO)
CỦA TÁC GIẢ
(Tính đến năm 2005)

 

Tác phẩm sáng tác, nghiên cứu, biên khảo đã xuất bản với hình thức sách in giấy và hầu hết đã đăng kí bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ

Tác phẩm đã xuất bản với hình thức sách điện tử


Bài mới, sách mới, tin tức mới

 

  Trang chủ

  Tác phẩm

  Tác giả

  Ý kiến bạn đọc

  Liên hệ tác giả

 


  hidden hit counter

Trang chính | Tác giả | Tác phẩm / Trang 1 / Trang 2 / Trang 3 | Liên lạc

Cử nhân tin học Lê Vĩnh Sơn (Cty Lạc Việt) thiết kế (tháng 2 HB6 [2006])

 

Comments