Tác phẩm đã hoàn tất (xb. trên mạng toàn cầu)



   

 

  Tác phẩm

 

Tác phẩm đã hoàn tất bản thảo

(đã xuất bản với hình thức sách điện tử):
    

1 Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba)
    Website Giao Điểm:

         http://www.giaodiem.com   tháng 6-2005 (HB5)

         http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm

2 Thơ những mùa hương, thơ
 

     Blogger tháng 11-2005
         http://www.tranxuananthitap9.blogspot.com

3 Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ
 

         http://www.giaodiem.com   tháng 9-2005 (HB5)
        
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

4 Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999
 

         http://www.giaodiem.com   tháng 10-2005 (HB5)

         http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm

 

Trở lại trang tác phẩm

 

  Trang chủ

  Tác phẩm

  Tác giả

  Ý kiến bạn đọc

  Liên lạc với tác giả


  hidden hit counter

 

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Những trang "Đại Nam thực lục" về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và các sự kiện trong thời kì đầu chống thực dân Pháp

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

Mùa hè bên sông

Nước mắt có vị ngọt

Thơ những mùa hương

Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh và hậu chiến

Trang chính | Tác giả | Tác phẩm / Trang 1 / Trang 2 / Trang 3 | Liên lạc

Từ cuối tháng 6 HB7, "giaodiem.com" đã đóng cửa; có thể xem ở "giaodiemonline.com" (mục thư viện).

Lê Vĩnh Sơn (Cty Lạc Việt) thiết kế (tháng 2 HB6 [2006])

 

Comments