Tác phẩm đã xuất bản (in giấy, trước 2005)  

 

  Tác phẩm

 

Tác phẩm đã xuất bản và đã đăng kí bản quyền

tại Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật Việt Nam:

   
1 Nắng và mưa, thơ, Hội VHNT. Quảng Trị, 1991
 

       Website Giao Điểm:
           http://www.giaodiem.com
  tháng 7-2005 (HB5)
           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)

           http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/

2 Hát chiêu hồn mình, thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

3 Tôi vẫn ở trên đường, thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

4 Lặng lẽ ở phố, thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

5 Kẻ bị ném vào bão, thơ, Nxb. Trẻ, 1995
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

6 Hát với đời ơi thương mến, thơ, Nxb. Trẻ, 1996
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

7 Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

8 Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999
 

           http://www.giaodiem.com  tháng 7-2005 (HB5)
           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm
       Blogger tháng 12-2005
(HB5)
           http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/
           http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

9 Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
           http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

10 Sen đỏ, bài thơ hòa bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003
 

       Blogger tháng 11-2005 (HB5)
          
http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/

11 Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 2004
 

           http://www.giaodiem.com   tháng 11-2005 (HB5)
           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm
       Blogger tháng 12-2005 (HB5)

          
http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/  
(& xem các blogs tiếp theo)

12 Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình, 2004; Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 2005
 

           http://www.giaodiem.com  tháng 7-2005 (HB5)
           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

       Blogger tháng 12-2005 (HB5)

           http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

  Trở lại trang tác phẩm

 

 

  Trang chủ

  Tác phẩm

  Tác giả

  Ý kiến bạn đọc

  Liên lạc với tác giả


  hidden hit counter

 

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ

Nắng và mưa

Hát chiêu hồn mình

Tôi vẫn ở trên đường

Lặng lẽ ở phố

Kẻ bị ném vào bão

Hát với đời ơi thương mến

Quê nhà yêu dấu

Có một nơi lá mãi xanh

Ngôi trường tháng giêng

Sen đỏ, bài thơ hòa bình

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ngẫu hứng đọc thơ

Trang chính | Tác giả | Tác phẩm / Trang 1 / Trang 2 / Trang 3 | Liên lạc

Từ cuối tháng 6 HB7, "giaodiem.com" đã đóng cửa; có thể xem ở "giaodiemonline.com" (mục thư viện).

Lê Vĩnh Sơn (Cty Lạc Việt) thiết kế (tháng 2 HB6 [2006])

 

Comments