3. In phụ lục như một cách trân trọng ghi nhớ

 
(Các bài phê bình, giới thiệu của các nhà cầm bút
về 18/28 đầu sách đã xuất bản chính thức, dạng in giấy của TXA.)
___________________
 
 

 

 

TRÂN TRỌNG GHI NHỚ

 

 

I. 1. Nhà văn Trần Hữu Lục (Tạp chí Văn TP.HCM., số tháng 8.1999), về tiểu thuyết “Có một nơi lá mãi xanh”, Nxb. Hội Nhà văn, 1998.

Các tác giả khác đã viết bài về đầu sách này:

2. Nhà thơ Inrasara (bài bạt, chưa in).

3. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê (Báo Thừa Thiên - Huế  số 1520, 22-9-1999; & tạp chí Cửa Việt, 1999, số 61, tháng 10 năm 1999, tr. 78 – 79).

4. Nhà thơ Nguyễn Tiến Đạt (Báo Quảng Trị, số 1012 [cuối tuần], 05-11-1999 [28 tháng 9 Kỉ mão], tr. 5).

II & III. 5. Nhà báo Giao Hưởng (Báo Thanh Niên, số 178 [2743], 27-6-2003 [28-5 Quý mùi], tr. 9), đưa tin về hai tiểu thuyết được ấn hành cùng lúc: “Ngôi trường tháng giêng”“Sen đỏ, bài thơ hòa bình”, Nxb. Thanh Niên, 2003.

IV. 6. Tác giả Chu Thuỵ (Báo Quảng Nam, số 1694 [4916], cuối tuần, 08-10 – 09-10-2005), về cuốn “Ngẫu hứng đọc thơ”, phê bình văn học, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2005.

7. GS.TS. Huỳnh Như Phương cũng viết bài giới thiệu (2005) về đầu sách "Ngẫu hứng đọc thơ"

V, VI, VII & VIII. 8. Tác giả Trà Điêu Phan Thành Nhơn (Tạp chí Xưa & Nay, số 270, 10.2006), về hai đầu sách biên soạn, khảo luận được xuất bản một lượt: “Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp”“Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa”, Nxb. Thanh Niên, 2006.

9. Nhà thơ Cao Quảng Văn (Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 591, 11.01.2007, tr. 33-35 & số 597, 10.3.2007, tr. 63), về hai đầu sách cùng đề tài ghi trên và cả đầu sách truyện kí - khảo cứu “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004.

 

10. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (Đặc san Tình Quê, số 7, Tết Đinh hợi, 2006/2007), về bốn đầu sách cùng đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886), gồm ba đầu sách vừa kể và cả đầu sách “Thơ Nguyễn Văn Tường – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (đến năm 2008, do Nxb. Thanh Niên ấn hành).

11. Nhà báo Hồ Sĩ Bình (Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, 25-7-2007), về bốn đầu sách cùng chuyên đề Nguyễn Văn Tường (1824-1886) (đã liệt kê và như ở tiểu mục 10).

12. Tập thông tin điện tử Sông Cửu Long, lúc 10:22, 10-07-2008, đưa tin về đầu sách biên khảo “Thơ Nguyễn Văn Tường – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng”, Nxb. Thanh Niên, 2008.

IX. 13. Tập thông tin điện tử Sông Cửu Long, lúc 17:42, 06-09-2010, đưa tin về đầu sách “Đọc văn chương và cảm nghĩ”, phê bình - điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.

X. 14. Nhiều tạp chí điện tử tự lập trong và ngoài nước: trích đăng, giới thiệu tập thơ tự tuyển “Tưởng niệm Mẹ”, Nxb. Thanh Niên, 2010.

XI. 15. Tập thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM., lúc 00:35, 28-01-2011: đưa tin về tập thơ “Thơ sử và những bài thơ khác”, Nxb. Thanh Niên, 2011.

16. Nhà thơ Nguyễn Tường Văn (Báo Phú Yên, số 1286 [3089], ngày 24-02-2011, tr.7), về “Thơ sử…”, tập thơ thứ 11 (đầu sách 27/28 của TXA.), ghi trên.

Và các điểm mạng toàn cầu thân quen: về các đầu sách đã nêu.

Trên đây là số còn lại của những bài viết, mục báo giới thiệu 18/28 đầu sách của tôi (18 đầu sách đã được xuất bản qua các nhà xuất bản, chưa kể Thơ những mùa hương), nhưng rất tiếc là trong các đầu sách mà tôi mới xuất bản gần đây, ở các phần phụ lục, tôi chưa có dịp để in lại (kể cả phần đính chính kĩ thuật in ấn trên báo chí, nếu có), nhằm mục đích thể hiện sự trân trọng ghi nhớ, như đã thực hiện ở các đầu sách trước.

Xin chân thành cảm ơn và hi vọng sẽ có điều kiện để thực hiện phần phụ lục ghi nhớ ấy ở những đầu sách thích hợp sắp tới.

Trần Xuân An

15-03 HB11 (2011)

Comments