Trang chủ‎ > ‎

I. Danh mục tác phẩm Trần Xuân An


10-11-2020 (HB20):

47/48 đầu sách

23-06-2020 (HB20):

46/47 đầu sách

23-02-2020 (HB20):

45/46 đầu sách

~~ o0o0o0o ~~

Cập nhật ngày 24-07-2019 HB19

Cập nhật ngày 03-11-2018 HB18

Cập nhật ngày 15-7-2018 HB18

 

 

ĐỂ THUẬN TIỆN HƠN:
45/46 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN,
CÓ THỂ ĐỌC TỪ TRANG CHỦ ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CÁ NHÂN
-- luôn luôn phải có www. --
với đường dẫn mặc định: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet 
hoặc ở trang
 
      

 

________________________________________________________________________________________

Links mới ở Google Sites

Xem Tất cả

 

Đặc biệt ở trang mục trọng tâm này,

WebTgTXA. đã đặt các đường nối kết (link) cũ (Google Page Creator) và các đường nối kết mới (Google Sites)

 song song với nhau.

Vui lòng xem và sử dụng đường nối kết ngay trong trang. 

Quý người đọc cũng có thể luôn luôn tìm thấy 26 đường nối kết (link) thuộc Danh mục tác phẩm Trần Xuân An

nơi bảng điều hướng 3 ở thanh bên trái.

_______________________

 

Danh mục tác phẩm

Trần Xuân An

 

Poet / writer & researcher

 

Twenty three published-books + Newest one = 24 (01-11 HB8 [2008])  Old!

 

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

 

The HCM City Literature-writer Association member

 

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

            

 

 

2010   New!
 

 

 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ ---  4-2010:

 

 Xem   ----    Tải xuống

 

(cũng có thể xem tập đính kèm PDF ở cuối trang)

 

 

 

BÌA SÁCH

số sách đã xuất bản với hình thức in giấy

 

1. NẮNG VÀ MƯA, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt xuất bản, 1991

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nang_vmua

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nang-va-mua   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nang-va-mua     Link mới! (Google Sites)

 

2. HÁT CHIÊU HỒN MÌNH, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hat_chminh

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/hat-chieu-hon-minh   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/hat-chieu-hon-minh    Link mới! (Google Sites)

 

3. TÔI VẪN Ở TRÊN ĐƯỜNG, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/toi_votduong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/toi-van-o-tren-duong    

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/toi-van-o-tren-duong    Link mới! (Google Sites)

 

4. LẶNG LẼ Ở PHỐ, tập thơ, Nxb. Trẻ (TP.HCM.), 1995

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/lang_lopho

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/lang-le-o-pho   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/lang-le-o-pho     Link mới! (Google Sites)

 

5. KẺ BỊ NÉM VÀO BÃO, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ke_bnvbao

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ke-bi-nem-vao-bao   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ke-bi-nem-vao-bao    Link mới! (Google Sites)

 

6. HÁT VỚI ĐỜI ƠI THƯƠNG MẾN, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hat_vdotmen

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/hat-voi-doi    

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/hat-voi-doi    Link mới! (Google Sites)

 

7. QUÊ NHÀ YÊU DẤU, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1998 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/que_nydau

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/que-nha-yeu-dau     Link mới! (Google Sites)

 

8. GIỌT MỰC, CÁNH ĐỒNG VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN, tập thơ, Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/giot_mcdvvkdien

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong     Link mới! (Google Sites)

 

9. THƠ NHỮNG MÙA HƯƠNG, tập thơ, Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 2005; Nxb. Thanh Niên, 2011...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tho_nmuahuong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong     Link mới! (Google Sites)

 

10. MÙA HÈ BÊN SÔNG, tiểu thuyết, Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/mua-he-ben-song  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/mua-he-ben-song     Link mới! (Google Sites)

 

11. CÓ MỘT NƠI LÁ MÃI XANH, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/co_mnlmxanh

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/co-mot-noi-la-mai-xanh  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/co-mot-noi-la-mai-xanh     Link mới! (Google Sites)

 

12. NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG, tiểu thuyết, Nxb. Thanh Niên, 2003

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ngoi_ttgieng

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngoi-truong-thang-gieng  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngoi-truong-thang-gieng      Link mới! (Google Sites)

 

13. SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ BÌNH, tiểu thuyết, Nxb. Thanh Niên, 2003

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/sen_dbthbinh

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do     Link mới! (Google Sites)

 

14. NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT, tiểu thuyết (truyện ngắn liên hoàn), Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nuoc_mcvngot

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nuoc-mat-co-vi-ngot     Link mới! (Google Sites)

 

15. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) -- THƠ -- VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN & TƯ TƯỞNG, biên soạn (khảo luận, chú giải...), Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005 & Nxb. Thanh Niên, 2008

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong     Link mới! (Google Sites)

 

16 (16a). TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP, biên soạn (lược ghi & kiến giải), Điểm mạng toàn cầu TXA., 2005 & Nxb. Thanh Niên, 2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tieu_sbnpcdtnvtuong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt     Link mới! (Google Sites)

 

17 (16b). NHỮNG TRANG "ĐẠI NAM THỰC LỤC" VỀ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THỜI KÌ ĐẦU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001: Bản thảo tuyển chọn đã hoàn tất (2001); chưa gõ phím vi tính trọn cuốn (xem ở phần phụ lục tập I: TƯ LIỆU GỐC, đề mục 16a). Link hình ảnh tập sách tư liệu -- phụ lục -- phần 2, 16b

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dai-nam-thuc-luc-ve-nvt  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dai-nam-thuc-luc-ve-nvt    Link mới! (Google Sites)

Lưu ý: Tập 16a (đã xuất bản, 2006) và tập 16b (đã xuất bản một phần theo tập 16a) là một bộ sách.

Tập 16b chỉ là những trang được người biên soạn Trần Xuân An tuyển chọn từ bản dịch ĐNTL.CB., do Tổ Phiên dich Viện Sử học Việt Nam dịch; vì thế cho nên, bản quyền bản dịch ở tập 16b này vẫn thuộc các dịch giả trong thời hạn luật định (bản quyền nguyên bản của Quốc sử quán triều Nguyễn đã hết hạn), Trần Xuân An có công tuyển chọn, nên là sở hữu chủ của tập 16b, nhưng chỉ được hưởng % bản quyền nào đó về tài chính (nếu có). 

Khác với tập 16b, người biên soạn Trần Xuân An lại hoàn toàn giữ bản quyền về mọi phương diện đối với tập 16a. 

Xin lưu ý thêm: Trong tình xuất bản, tiêu thụ sách, nhất là loại sách nghiên cứu, hiện nay, bản quyền thực chất chỉ đơn thuần về mặt tinh thần, thậm chí không thu hồi được nguồn vốn tài chính bỏ ra trong việc xuất bản. 

 

18. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), MỘT NGƯỜI TRUNG NGHĨA, khảo luận sử học, Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005 & Nxb. Thanh Niên, 2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nguyen_vtnntntxtkhduoc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nvt-mot-nguoi-trung-nghia  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nvt-mot-nguoi-trung-nghia     Link mới! (Google Sites)

 

19. PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử (trọn bộ 4 tập, in thành một cuốn), Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong     Link mới! (Google Sites)

 

20. SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI NƯỚC TA, khảo luận sử học, Tạp chí điện tử tự lập Giao Điểm (www. giaodiem. com), 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/lichsucodai

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai     Link mới! (Google Sites)

 

21. NGẪU HỨNG ĐỌC THƠ, phê bình văn học, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2005

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ngau_hdtho

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho    Link mới! (Google Sites)

 

22. LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA, MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CHIẾN TRANH VÀ HẬU CHIẾN (tiểu luận, bài báo và các thể loại khác...), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2009...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1     Link mới! (Google Sites)

                    (Ba links trên sẽ dẫn đến 2 trang có nội dung: Tập hợp bài viết chưa được tổ chức lại thành sách)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  (đã tổ chức lại thành sách)   Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

(Link theo host của Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet ...)

 

23. BÀN THÊM VỀ MẤY VẤN NẠN SỬ HỌC (khảo luận, phê bình, trao đổi...), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2009...

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2  (đã tổ chức lại thành sách)   Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

(Link theo host của Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananpoet ...)

 

24. THỜI SỰ VĂN HÓA VÀ SUY NGHĨ (tiểu luận, phê bình...), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2009...

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3  (đã tổ chức lại thành sách)   Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9)

 

25. ĐỌC VĂN CHƯƠNG VÀ CẢM NGHĨ (phê bình, viết ngắn, điểm sách...), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2009..., Nxb. Thanh Niên, 12-2009 (Nhà sách Thành Nghĩa liên kết xuất bản)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4  (đã tổ chức lại thành sách)   Mới! Mới! Mới! (29-11 HB9) 

 

26. TƯỞNG NIỆM MẸ (tập thơ tự tuyển theo đề tài), Nxb. Thanh Niên, 2010

 
 
 
27. THƠ SỬ VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC (tập thơ thứ mười một), Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 3-2005 -- 11-2010; Nxb. Thanh Niên, 2011  Mới nhất ! (31-11 HB10) 
 
 
 
 
28. VÌ VĂN CHƯƠNG, BÌNH --  KHẢO VÀ PHIẾM LUẬN, Các điểm mạng toàn cầu của Trần Xuân An & các tạp chí điện tử, các điểm mạng khác, 2-2010 -- 11-2010  Mới nhất ! (05-12 HB10)
 
 
 
 
29. NGẪM NGHĨ KHI ĐỌC VĂN CHƯƠNG, phê bình  Mới nhất! (11-11 HB11)
 
 
 
 
30. HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC (tập thơ thứ mười hai), Nxb. Thanh Niên, 2012  Mới nhất! (11-11 HB11)
 
 
 
 
31. TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI (hồi kí - tự truyện), Nxb. Hội Nhà văn, 2012   Mới nhất! (tháng 4 HB12)
 

 

32. BÊN KIA DỐC "MẠ ƠI!" (truyện vừa - hồi ức gồm 5 truyện ngắn liên hoàn), Nxb. Hội Nhà văn, 2012Mới nhất! tháng 9 HB12 (9-2012)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-ben-kia-doc-ma-oi 

 

33. GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA (HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI) (truyện vừa - hồi ức gồm 2 truyện ngắn và 7 chương hồi ức), Nxb. Trẻ, 2013, Mới nhất! 2008 & tháng 3 HB13 (3-2013)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-hau-chien-khong-rieng-ai-9-chuong 

 

34. MỞ LÒNG BÀN TAY ĐỂ ĐAN TAY (tập thơ thứ 13 / đầu sách thứ 34) - tháng 6 HB14 (2014), Nxb. Trẻ, 7-2014  Mới nhất!

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-tap-tho-mo-long-ban-tay-de-dan-tay35. ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT (tập thơ thứ 14/ đầu sách thứ 35)  -   tháng 12 HB14 (2014),  
Mới nhất!

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat
 

36. SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT (truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn / đầu sách thứ 36)  -   tháng 01 HB16 (2016),  Mới nhất!

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat 


37. CẦU Ý HỆ, tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016),  

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37


38. TUỔI NHỚ,  tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016),

Nxb. Văn hoá - Văn nghệ, 12-2016 Mới nhất!

https://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tuoi-nho-txa-dau-sach-38 


39. ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG! (tập thơ thứ 17) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 11-2016 đến 6-2017 (HB17)   Mới nhất!

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc )

40. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 18) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2017 đến 9-
2017 (HB17)  
Mới nhất!

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

 

41. Bốn năm Chữ Thập Đỏ  (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-
2018 (HB18)  
Mới nhất!
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41


42. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 20) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 
01-4-2018 đến 15-7-2018 (HB18)  Mới nhất! 

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han 


43. Danh dự (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 
29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du


44. Cái nhìn của người hậu chiến (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 22) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

23-01-2019 đến 29-04-2019 (HB19 Mới nhất!

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien )

https://txawriter.wordpress.com/2019/04/29/cong-bo-dau-sach-thu-9-ve-hoa-giai-dan-toc-dau-sach-10-tren-facebook/


45LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 23) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

16-06-2019 đến 24-07-2019 (HB19 Mới nhất! 

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su )

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/


46. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thề đó (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 24) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả...

tử 04-11-2019 đến 20-02-2020 (HB20)  Mới nhất! 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-24-sau-hai-dot-song-than

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-24-sau-hai-dot-song-than


47. Người Mẹ trong chiến tranh (ngâm khúc tự sự song thất lục bát, 460 câu - tập thơ thứ 25 trong 47 đầu sách của tác giả) công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả...
từ chiều 25-04-2020 đến ngày 02-06-2020 (HB20)  Mới nhất!  


48. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 26) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 08-06-2020 đến 10-11-2020 (HB20)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/


Link mới >>>>>  http://www.cov.gov.vn/search/index.asp <<<<< New link
 
Chỉ cần điền tên tác giả vào khung "Thông tin về tác giả", sau đó, bấm vào nút "Tìm kiếm"

(chỉ hiển thị những tác phẩm đã đăng kí bản quyền

 

tại Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật;

 

số tác phẩm còn lại sẽ được đăng kí tiếp)

_________________________

 
 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2003

 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2005

 

(bấm vào nút phóng lớn, đúng chuẩn [expand to regular size], phía cuối, bên phải ảnh)

 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 6-2008

 

(bấm vào biểu tượng kính lúp ở góc trên, bên phải, để xem ảnh được phóng lớn)  

 

 
 

 

 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ --- 4-2010:

 

 Xem   ----    Tải xuống

 

(cũng có thể xem tập đính kèm PDF ở cuối trang)

 

 

 

 

 _____________________________________________

 

 

 

                                    

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản (xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

 

 

 


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

 

 Trở về
 
Trang "Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An":
 
 
Trang "Bài mới -- sách mới -- tin tức mới": 
 
 
Trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":
 
 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 Ngày lập trang này: 25-5 HB7 (2007)
 

Vui lòng giữ trang "links" này trên màn hình. Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn (link), bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Trân trọng,

Trần Xuân An

 

Ngày tháng bổ sung, cập nhật:

25-02 HB8 & 07-6 HB8 & 01-11 HB8

& 11-5 HB10 (2010):

Hai mươi lăm (25) cuốn sách, bộ sách + một (01) tập thơ tác giả tự tuyển theo đề tài.

 

  

_______________________________________________________________________________

 

LƯU ---- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 4 BẢN THẢO 2005-2009 ---- LƯU

(Quý người đọc có thể không cần xem phần này)

_______________________________________________________________________________

 

DƯỚI ĐÂY LÀ 4 TẬP HỢP TẠM THỜI, LIỆT KÊ THEO THỨ TỰ THỜI ĐIỂM VIẾT

(từ ngày tham gia mạng vi tính toàn cầu, tháng 3 HB5 [2005], đến tháng 11 HB9 [2009]),

CHƯA TỔ CHỨC LẠI THÀNH SÁCH

24-04 HB7:

Tập hợp 1 -- các bài viết của Trần Xuân An (3 HB5 [2005] -- 4 HB7 [2007]) :

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/luanvethoichungta

 (Tạm xem như cuốn sách thứ 22, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

01-7 HB9: Cơ sở lưu - phát Google Sites:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1  

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1    Link mới! (Google Sites)

 

25-02 HB8: 

Tập hợp 2 -- các bài viết của Trần Xuân An (4 HB7 [2007] -- 3 HB8 [2008]) :

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/cacbaiviet-txa-4-hb7--4hb8

(Tạm xem như cuốn sách thứ 23, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

01-7 HB9: Cơ sở lưu - phát Google Sites:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2     Link mới! (Google Sites)

 

01-11 HB8:

Tập hợp 3 -- các bài viết của Trần Xuân An (3 HB8 [2008] -- 10 HB8 [2008]) :

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/cuonsach-24

(Tạm xem như cuốn sách thứ 24, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

01-7 HB9: Cơ sở lưu - phát Google Sites:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3     Link mới! (Google Sites)

 

Nếu 2 phần 16a và 16b được tách hẳn thành 2 cuốn sách, tổng số sẽ là 24

 11-4 HB9 (2009): 

Cập nhật ở trang “Tập hợp 3 các bài viết của Trần Xuân An từ 3 HB8 đến 10 HB8 (cuốn sách thứ 24)”:

Danh mục tạm lập để quý người đọc tiện theo dõi: NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 :

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/cuonsach-24

 11-7 HB9 (2009): 

Tập hợp 4 -- các bài viết của Trần Xuân An (6 HB9 [2009] -- ...) :

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4     Link mới! (Google Sites)

(Tạm xem như cuốn sách thứ 25, với những bài khởi đầu...)  

 

 
Trang con (43): Xem Tất cả
ċ
An Tran Xuan,
00:40 9 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
00:15 11 thg 5, 2010
ą
An Tran Xuan,
00:40 9 thg 7, 2009
Comments