20. Trần Xuân An - Biểu tình trên trang viết (thơ)

Bài đã đăng:
 
Cũng có thể xem tại đây:
 
____________________________
 
Chùm thơ 11 bài về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Trần Xuân An
trên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam (ở Pháp), số 44 (từ 01-9-''11):
 
 

BIỂU TÌNH TRÊN TRANG VIẾT

 

Trần Xuân An

 

chào đời, bắc Hoàng Sa, Tàu chiếm

Trong hận nổ bùng, Ngoài nổ im

mười tám tuổi, Hoàng Sa mất trọn

đắng nghẹn nhìn Đà Nẵng sôi tim

 

Ngày Thống nhất đau ngay biên giới

(mừng thấy Tàu lộ mặt phía kia!)

“Ngôi trường tháng giêng” (*) bừng Hịch mới

lòng Đất Nước chưa từng cắt chia

 

lại Trường Sa, lúc Đông Âu rã

“cởi trói” khởi đầu –, đau, nín câm

Tàu đánh hiểm những khi ta ngặt

lần này, thè “lưỡi quỷ”, mưu thâm...

 

phẫn hận bùng cao bao biểu ngữ

sổ thơ tôi lưu gió “xuống đường”

hả giọng đích danh Tàu xâm lược

lòng thành Biển Đông và biên cương

 

tự phát sĩ dân, ưu cùng uất

trong sáng, trong dần dăm mị ma

nhưng trên tất cả là đánh thức

chủ quyền Đất - Nước, vọng sâu xa.

 

TP.HCM., 21:41, 16-8 HB11

TXA.

 

(*) Tiểu thuyết của Trần Xuân An, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.

 

Trong bản này, tác giả có tự sửa dăm chữ, nhưng nội dung không có gì khác (19-8 HB11) 

 

   


 Nhà văn Nguyên Ngọc (tác giả “Đất nước đứng lên”)
tham gia biểu tình chống Trung Quốc
tại Hà Nội, 14-8-”11 — Nguồn ảnh: XuanDienHanNom 

Các bài thơ cùng đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông
của Trần Xuân An:


- Chùm thơ "TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC" (ba bài, 20-6 HB11)
- Bài thơ "BIỂN ĐẢO VÀ SỬ" (24-6 HB11)
- Chùm thơ "CÙNG TA, CÓ LÁNG GIỀNG ĐÔNG NAM Á VÀ CẢ LOÀI NGƯỜI" (ba bài, 14 -- 15-7 HB11)
- Bài thơ "HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ" (23-7 HB11)
- Bài thơ "NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC" (08-8 HB11)
- Bài thơ "NHỮNG BI KÍ TỰ ĐỨC HIỆN NAY" (10 & 11-8 HB11)
- Bài thơ "BIỂU TÌNH TRÊN TRANG VIẾT" (14 & 16-8 HB11)
- Chùm thơ "THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC" (hai bài, 14-8 & 06-9 --- 07-9 HB11) Mới!
 

HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)

HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ)

Nguồn ảnh minh họa này: Google search

Comments