30. Trần Xuân An - Bốn mươi năm

Đã gửi đăng trên báo chí công lập & tự lập: 
 

Cũng có thể xem tại:

 
  
DOCS GOOGLE - VIDEO
 

BỐN MƯƠI NĂM

 

Trần Xuân An

 

bốn mươi năm viết giữa đời

dài lận đận, buổi giao thời quá lâu

 

trắng lòng cho đến bạc râu

ba mươi đầu sách phẳng nhàu, trên không

bay quanh trái đất ngàn vòng

sách sà tay mến, đậu gông cùm tù (*)

 

(ngẫm chi trói buộc Nguyễn Du

nếu sông Gianh thì hình như... hơi hiền

đôi cánh thơ rộng vô biên

sông phong kiến – sợi tóc tiên –, sá gì!) (*)

 

sách in đỏ ấn bay đi

bốn mươi năm nữa cũng vì xưa sau.

 

TXA.

9:00 – 11:33, 04-11 HB11

(*) Gông cùm, trói buộc sự sáng tạo chân chính, phản ánh chân thật...

Trân trọng mời đọc thêm thơ về đề tài khác:
 
Các bài thơ về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông của Trần Xuân An:
Chùm thơ "TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC" - ba bài - (20-6 HB11) 
Chùm thơ "THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC" (hai bài, 14-8 & 06-9 --- 07-9 HB11) 
 
Chùm liên khúc 5 bài:
 

HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ) 

 

VIDEO: TÁC GIẢ ĐỌC THƠ :

"BỐN MƯƠI NĂM"Mới!

 
 
TRÂN TRỌNG MỜI XEM:
 
(tập thơ thứ 12 của Trần Xuân An)

 

Comments