26. Trần Xuân An - Địa chí và lòng ta nhất thống

ĐỊA CHÍ VÀ LÒNG TA NHẤT THỐNG

                          

Trần Xuân An

                                 

“Đại Nam toàn đồ” mãi tươi (1)

Hoàng Sa – Trường Sa thuở đó

vẽ phác, hơi chênh toạ độ

“một trăm ba mươi đảo hơn”

trải “mấy ngàn dặm” nước – non (2)

đảo – khơi gắn bó sông son – rừng huyền

                                 

Tổ quốc vạn đời thiêng liêng

nhất thống lòng thành địa chí

sách quý trong dăm sách quý:

cương vực đất nước huyện làng

rẻo rừng xanh, chấm đảo vàng

ghi trân trọng giữa thế gian soi nhìn

                                 

sử càng sáng niềm yêu tin (3)

in từ bao đời mộc bản

dụ lệnh đỏ hoài triện ấn

Lý Sơn lễ hội khao lề

xương máu thành hồn nếp quê

đi vào quốc sử lại về ca dao

                                 

Hoàng Sa – Trường Sa, vạt sao

trong nghìn đêm trăng óng ánh

ngực áo vảy rồng lấp lánh

nghìn khi sóng đội vầng dương

ra khơi chuyền đảo, lẽ thường

chèo theo truyền thuyết khởi nguồn Rồng – Tiên

                                 

người triều Thanh, cả Minh, Nguyên (4)

giữa Biển Đông đều là khách

chiến tranh đất liền, sông rạch

chưa bởi Hoàng Sa – Trường Sa!

tìm xuyên sử sách gần xa

những triều đó, bút chưa ngoa vơ quàng (5)

                                 

toạ độ quần đảo chênh chăng?

ta kéo gần vì thương nhớ!

nhất thống đậm nồng máu đỏ

địa chí trong da thịt mình

ai lay nổi niềm đinh ninh

Hoàng Sa liền một hải trình Trường Sa.

                                 

TXA.

09:09 – 16:57, 19-10 HB11                               

________________________

                                 

(1) “Đại Nam nhất thống toàn đồ”.

(2) Trích “Đại Nam nhất thống chí”; xem thêm: “Phủ biên tạp lục” (Lê Quý Đôn).

(3) “Đại Nam thực lục”, tiền biên và chính biên. Đặc biệt, xin xem kĩ: “Đại Nam thực lục tiền biên”, quyển X, đời chúa Nguyễn Phúc Khoát (Võ vương), năm 1754; bản dịch VSH., tập 1, Nxb. Giáo Dục (tái bản), 2002, tr. 164.

(4) Các triều đại ở Trung Hoa.

(5) Theo vài bài khảo cứu trên báo chí, trên mạng vi tính toàn cầu (internnet) của các nhà nghiên cứu, dịch thuật tư liệu sử học.

 

Nghi thức thả thuyền trong Lễ Khao lề thế lính
ở đảo Lý Sơn (Cù lao Ré), Quảng Ngãi --
Nguồn ảnh: Võ Kim Ngân (vokimngan. vnweblogs)
 
Các bài thơ cùng đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông của Trần Xuân An:
Chùm thơ "TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC" - ba bài - (20-6 HB11) 
Chùm thơ "THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC" (hai bài, 14-8 & 06-9 --- 07-9 HB11) 
 
Liên khúc (5 bài):
 

HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ) 

 

Nguồn ảnh minh họa này: 

Google search

 

Xem video tác giả tự đọc bài

"ĐỊA CHÍ VÀ LÒNG TA NHẤT THỐNG":

 


Comments