32. Trần Xuân An - Ba bài thơ Nhớ Hàn Vũ Hùng (1962-1999)

Đã gửi đăng trên báo chí công lập, tự lập:
 
Cũng có thể xem tại:
 
Có bổ sung một bài ngắn (27-11 HB11)

 

 

 

BA BÀI THƠ NHỚ HÀN VŨ HÙNG (1962-1999)

Trần Xuân An

                                      

1

ĐỌC TIỂU THUYẾT KHÔNG CÓ GIẤY KHAI SINH (*)

                                                                                                                                                        

đẩy giới cầm bút và cả cõi người ta

                                          vào thấp hèn

vào đất trời tóc rối đêm đen,

                               vắng niềm ăn năn giông bão

vào đời sống dửng dưng trong tối tăm bùn nhão

bạn phủ nhận ánh sáng ban ngày thân quen

 

bạn viết tiểu thuyết đen

bóc mẽ mọi giả dối, lừa đảo

bóc mẽ bao tia vàng nguỵ tạo

lẫn đích thực hào quang

 

tiểu thuyết đen, nét chữ bạn không hề mờ ảo

cũng chỉ đen như cà phê đen

cũng chỉ đen như mực đen

chính thống, trên vô vàn trang báo

 

thử bôi đen tính thiện văn chương,

                                       bạn đi truyền đạo

nhằm tôn vinh “đấng giải thoát mới” kia chăng?

sa bẫy trò đùa mưu thâm tà giáo

tiếc thay bút bạn sớm tàn! 

 

(*) Tiểu thuyết "Trái tim thiên di" (1994) 

                    

2                                            

NGHĨ VỀ BẢN ÁN

                                                            

ba mươi bảy tuổi, sự nghiệp văn chương tài hoa

                                                            dở dang!

dở dang hành trình tư tưởng

tức tưởi, bạn chết trên cánh đồng rừng,

                                 bùn ngập bản án oan

chiếc gậy canh tù làm sao hiểu nổi nhà văn!

                                                           

nhà văn đang sống trải nghiệm nỗi bị can

theo nhân vật mình tưởng tượng

(nhân vật tiểu thuyết, chùng và căng

làm sao thẳng băng!)

                                                           

người đọc thương bạn sẽ nói to ngàn lần:

với cái tâm hướng thượng

nhà văn lại chết oan

khi đang thử nghiệm bước sai lầm!

                                                            

9:30 – 11:48, 24-11 HB11 

 

3

LẠI NGHĨ VỀ QUYỀN TRẢI NGHIỆM

 

quyền trải nghiệm của nhà văn được quy định

                                                       bởi cái tâm

mọi người tin, bạn không thể thử tự sát lương tri

                                                    và nhân cách

thuốc độc, bạn không thể thử uống chơi, và lồng

       ngực, bạn không thể thử tắt câm tiếng mạch

hai năm tù, ngờ đâu vĩnh biệt,

                   dẫu bạn còn đau đáu với ngàn năm!

 

TXA. 

09: 14:, 27-11 HB11

 

 
 
Điểm mạng toàn cầu Nhà văn Hàn Vũ Hùng:
  
 
______________________________
 
 
Trân trọng mời xem tập thơ thứ mười hai của Trần Xuân An:
 
 
 
Comments