16. Trần Xuân An - Hát mộc về lô-gic lịch sử (thơ)

 
 
 

HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ

 

Trần Xuân An

 
 (bản A)
 
 
Một hòn đảo của quần đảo Trường Sa sau Ngày Thống nhất 1975  --  Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ online -- Ảnh lớn hơn
 
 

 

Lời ngỏ: Tác giả (TXA.) chỉ muốn thể hiện cái lô-gic vận động và phát triển khách quan, tự nhiên nhi nhiên của lịch sử trong giai đoạn vừa qua cho đến nay. Cái "lô-gic lịch sử" ấy đã vô hình trung (mặc nhiên) hòa giải dân tộc (Bắc - Nam) để cùng nhau đoàn kết, đại đoàn kết trong công cuộc đấu tranh giành lại Hoàng Sa và những đảo thuộc Trường Sa, cũng như chặn lại sự xâm lược, độc chiếm của Trung Quốc đối với Biển Đông. Quá trình mặc nhiên hòa giải dân tộc ấy đã diễn ra cách đây đã vài ba thập niên và trong những tháng ngày nóng bỏng này. -- TXA. --

 

 

bờ sóng xanh dài yêu thương

Lòng Mẹ thẳm sâu lai láng

chiến tranh ngỡ thành dĩ vãng

vẫn còn đảo – khơi, căm phiền

giặc Tàu, Đại Hán hiện nguyên!

 

“Bị vong lục” (*), hận biên niên (**)

chống Pháp, luỵ Tàu! Chia cắt...

chống Mỹ, Tàu hòng sai xác

ta nghẹn biên giới, đảo khơi

giành lại, lời lẽ, thừa thôi!

 

“Sách trắng” (**): Đại Hán – rốn đời!

tiểu nhân lấn dần, phì đại!...

lịch sử mặc nhiên hoà giải

nỗi đau người Việt, Bắc – Nam

hởi lòng, Biển Đông sóng gầm

 

biển như Lòng Mẹ, tình thâm

chống Hán, láng giềng cùng Việt

cơ chi hôm nay sử viết

Trung Quốc lặng lẽ rút lui

Biển Đông hát mãi niềm vui.

 

11:55 & 14:51, ngày 23-7 HB11

TXA.

 

(*) & (**) Hai tài liệu quan trọng, có giá trị lịch sử do Bộ Ngoại giao công bố, Nxb. Sự Thật, 4 & 10-1979.

 

 
Xem thêm các bài cùng đề tài:
 
Chùm thơ "Toàn vẹn Đất và Nước" (20-6 HB11),
bài thơ "BIỂN ĐẢO VÀ SỬ" (24-6 HB11),

 
HÒA GIẢI DÂN TỘC ĐỂ NHÂN LÊN SỨC MẠNH VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH VỚI TRUNG QUỐC VỀ HẢI ĐẢO, BIỂN ĐÔNG & BIÊN GIỚI
  
Xem video:
 
HÀ NỘI 24-7 HB11
&
TP.HCM. 27-7 HB11

HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ)

Nguồn ảnh minh họa này: Google search

 
 
 
 
HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ

 

Trần Xuân An

 

(bản B)

 

Lời ngỏ: Tác giả (TXA.) chỉ muốn thể hiện cái lô-gic vận động và phát triển khách quan, tự nhiên nhi nhiên của lịch sử trong giai đoạn vừa qua cho đến nay. Cái "lô-gic lịch sử" ấy đã vô hình trung (mặc nhiên) hòa giải dân tộc (Bắc - Nam) để cùng nhau đoàn kết, đại đoàn kết trong công cuộc đấu tranh giành lại Hoàng Sa và những đảo thuộc Trường Sa, cũng như chặn lại sự xâm lược, độc chiếm của Trung Quốc đối với Biển Đông. Quá trình mặc nhiên hòa giải dân tộc ấy đã diễn ra cách đây vài ba thập niên và trong những tháng ngày nóng bỏng này. -- TXA. --

 

bờ sóng xanh dài yêu thương

Lòng Mẹ thẳm sâu lai láng

chiến tranh, những mong gấp lại bao chương dĩ vãng

nhưng vẫn còn nỗi đau biên cương...

hải đảo, biển khơi... Trang chữ Biển Đông cồn lên
                                                                     căm giận

và trớ trêu xen lẫn ưu phiền

giặc Tàu, Đại Hán

hiện hình y nguyên!

 

“Bị vong lục” (*)

ghi đầy đủ những gì đã mất, đừng quên!

“Sách trắng” (*)

chuỗi hận biên niên:

chống Pháp, luỵ Tàu! Non sông biển bờ chia cắt...

chống Mỹ, Tàu hòng sai xác

những xác sống vô hồn u u minh minh

chúng hòng biến Việt Nam thành trận mạc

trận mạc "âm binh"

nhưng cuồng vọng Tàu, vỡ tan thành bụi cát!

 

hơn ba mươi năm chiến chinh

ta nghẹn nhìn

đất biên giới, đảo khơi, Tàu cướp đoạt

biết rằng giành lại chỉ bằng lí, bằng lời

cũng thừa thôi!

(cưỡng ước hay không, Tàu vẫn khăng khăng
                                                                 như Pháp, Mỹ

ta giành lại, cũng phải bằng máu lửa ngút trời)

 

hai tập sách trắng còn kia, rành rành cho mãi mãi

Đại Hán tự phụ là rốn đời!

tiểu nhân, chúng lấn dần, phì đại!...

(để chặn Tàu, đã nghìn năm máu chảy)

 

thế đó, lịch sử mặc nhiên hoà giải

nỗi đau người Việt, Miền Bắc – Miền Nam

(mấy mươi năm gần đây và hiện tại

cho cả mai sau nghìn năm)

hởi lòng, Biển Đông sóng gầm!

 

biển như Lòng Mẹ, tình thâm

chống Hán, các nước láng giềng chung tay cùng Việt

cơ chi hôm nay sử viết

Trung Quốc lặng lẽ rút lui

Biển Đông hát mãi niềm vui.

 

11:55 & 14:51, ngày 23-7 HB11

& buổi sáng ngày 27-7 HB11

TXA.

 

(*) Hai tài liệu quan trọng, có giá trị lịch sử do Bộ Ngoại giao công bố, Nxb. Sự Thật, 4 & 10-1979.
 

          

 
 
 
Bản đồ và mưu đồ bành trướng của Trung Quốc (trích từ sách trên):
Hình ảnh 1
Hình ảnh 2
Hình ảnh 3: Một trang được quét chụp (scan)
 

 

 

 

 

 

Comments