27. Trần Xuân An - Lễ hội của lòng dũng cảm

Bài đã được gửi đăng trên báo chí, điểm mạng…

http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=13893

ĐàĐĂNG Ở TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG, số 275, tháng 01-2012, tr. 37-38
 

Cũng có thể xem tại:

http://txawriter.wordpress.com/2011/10/26/txa-le-hoi-cua-long-dung-cam/

 
  

 

LỄ HỘI CỦA LÒNG DŨNG CẢM

                                                 

Trần Xuân An

                                                 

biển chờ nắng hẹn tháng ba

dâng hương tạ ơn Đất – Nước

cơm cá trống cờ nến đuốc

kì yên, thế lính khao lề (1)

thề trăm đi, nguyện trăm về

hội đình vượt suất, đảo quê gọi người

                                                 

thêm buồm, Bình Thuận ra rồi

Cảnh Dương đã vào chèo góp (2)

mấy tỉnh một bờ tụ họp

tuần đội Bắc Hải chung tay

theo đội Hoàng Sa đảo này

sau lễ tế, toả rộng dài Biển Đông

                                                 

chầu bên linh vị, song song

hai hàng nối vai sóng cuộn

pháp sư giọng trầm quán tưởng

như kẻ sơn tràng, rừng ơi

biển hỡi, ngư dân bao đời

khác chi lính, có ra khơi, không về...

                                                  

kìa thuyền giấy (chuối làm bè)

hình nhân, thạp, lu... (hàng mã)

thế mạng, không chùn chí cả

thấy chiếu bọc thây, vẫn đi

ra khơi, khát vọng lạ kì

máu dân biển chỉ yên khi dong buồm

                                                  

không thể sống đời ao chuôm

Hoàng Sa – Trường Sa bất tận!

như tế sống người ra trận

pháp sư vái cùng dân làng

hai đội ưỡn ngực hiên ngang

hẹn ngày về, sau thời gian canh tuần…

                                 

tháng ba tháng ba đã gần

tháng tám không xa mãi mãi

thần ra khơi, người về lại

phải đâu phép thuật đời thường

nghi thức như lau tấm gương

sáng trưng đảo Lý, trầm hương ảo huyền.

                                                 

TXA.

09:53 – 16:15, 25-10 HB11

____________________

 

(1) Có thể phối kiểm với các thông tin cơ bản, được mô tả khách quan (thiếu vắng chất thơ) bởi nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, về lễ hội khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đã đăng trên nhiều báo chí.

 

(2) Cảnh Dương thuộc tỉnh Quảng Bình. Thời hạn mỗi chuyến tuần hành trong mỗi năm là khoảng từ 5 đến 6 tháng, từ tháng ba đến tháng tám. Xem: “Đại Nam thực lục tiền biên”, bản dịch VSH., tập 1, Nxb. Giáo Dục (tái bản), 2002, tr. 164...

 

 

Nghi thức thả thuyền trong Lễ Khao lề thế lính

ở đảo Lý Sơn (Cù lao Ré), Quảng Ngãi

Nguồn ảnh: Trà Minh (TTO)

 
Các bài thơ cùng đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông của Trần Xuân An:
Chùm thơ "TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC" - ba bài - (20-6 HB11) 
Chùm thơ "THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC" (hai bài, 14-8 & 06-9 --- 07-9 HB11) 
 
Liên khúc (5 bài):
 

HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ) 

 

Nguồn ảnh minh họa này: 

Google search

 

Xem video tác giả tự đọc bài

"LỄ HỘI CỦA LÒNG DŨNG CẢM":

 

Comments