29. Trần Xuân An - Thành lũy Hoàng Sa - Trường Sa (thơ)

 

THÀNH LUỸ HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

Trần Xuân An

                                   

Cửa Việt máu đẫm chiến công

thắng tàu Hà Lan cướp bóc... (1)

Hoàng Sa, lệ đầm ốc ngọc (2)

thuyền Thanh bão vỡ, xương khô...

ta tuần canh, nhặt tình cờ

rưng rưng mong chỉ biển cho tự lòng (2)

                                          

toạ miếu dân thờ Cá Ông?

rạn tượng Phật thời Chúa Sãi?

mấy trăm năm cần dựng lại

hải đồ Quang Ảnh rộng tầm (3)

khắc bia đá, rải hạt mầm

xanh Hoàng Sa, tránh bẫy ngầm Trường Sa

                                

chỉ mươi ngày đêm khơi xa

Văn Nguyên có thành tên đảo?

mênh mông, tuy chưa thấu đáo

bản đồ Hữu Nhật, thẻ lim

bền trong trang sử im lìm

cùng dân Ngãi – Định không chìm công lao

                             

và cuối đông ấy, quên sao

thuyền Anh mưa mù mắc cạn

lóp ngóp ghe con sam bản

vào Bình Định, từ Hoàng Sa

áo cơm, đỡ tím xương da

chín mươi thuỷ thủ về nhà, ngả Tân (4)

                                  

Lý Sơn càng ấm nghĩa ân

khi kẻ chức quyền bị án

sử ghi tội lưu Nguyễn Hoán (3)

sáng dân, Hoàng Sa – Trường Sa!

xưa sau, bút đỏ hồng hoa

đảo cô quạnh, không nhạt nhoà kỉ cương

                                  

ước xây luỹ giữa đại dương

chắn bão, lòng người lặng sóng

vững ân uy, khơi nguồn sống...

bỗng lửa Phương Tây thổi tràn

Á – Phi nghẹn trong tan hoang

Hoàng – Trường Sa cũng úa quầng hải đăng! (5)

                                 

TXA.

14:30 – 19:27, 31-10 HB11

__________________                                       

                             

(1) Năm 1585. Xem: “Đại Nam thực lục tiền biên” (quyển I), bản dịch VSH., tập 1, Nxb. Giáo Dục tái bản, 2002, tr. 32.

(2) Một thứ ốc sản sinh ngọc ở Hoàng Sa. Xem: Lê Quý Đôn, “Phủ biên tạp lục”, bản dịch Lê Xuân Giáo, tập 1, PQVK. ĐTVH. – SG. xuất bản, 1972, tr.209. ĐNNTC., bản dịch VSH., tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1994, tr. 422: “… Sản nhiều ốc hoa, hải sâm, đồi mồi, vích, cùng những hàng hóa của thuyền người Thanh bị bão, trôi giạt vào đấy”.

(3) Phạm Quang Ảnh (năm 1815), Phạm Văn Nguyên (năm 1835), Phạm Hữu Nhật (năm 1836), Nguyễn Hoán (năm 1845). Có một chi tiết quan trọng, tôi nhận ra và thấy cần nhấn mạnh: Mặc dù về mặt hành chính, Hoàng Sa – Trường Sa (gọi chung là Hoàng Sa) được triều Nguyễn gộp vào tỉnh Quảng Ngãi (hải phận Quảng Ngãi), nhưng triều Nguyễn vẫn ý thức rõ Hoàng Sa – Trường Sa trải dài “không biết mấy ngàn dặm”. Bản tấu của Bộ Công (1836) thể hiện rõ điều đó: “từ xứ ấy trông vào bờ bến, đối thẳng vào là tỉnh hạt nào, phương hướng nào, đối chênh chếch là tỉnh hạt nào, phương hướng nào, cách bờ biển chừng bao nhiêu dặm. Nhất nhất nói rõ, đem về, dâng trình”. Có nghĩa là Hoàng Sa – Trường Sa trải dài qua nhiều hải phận của nhiều tỉnh chứ không riêng hải phận Quảng Ngãi. Xem: ĐNTL.TB & CB., các tập: 1 (tr.898), 3 (tr.743), 4 (tr.673, 867) & 6 (tr.749), Nxb.GD. tái bản, 2002 & 2007.

(4) Năm 1836. Xem: ĐNTL.CB., sđd., tập 4, tr.1058. Singapore, đúng ra, theo cách gọi hồi đó là Hạ Châu hay Tân Gia Ba.

(5) Hải đăng do kĩ sư Pháp thiết kế xây dựng tại Hoàng Sa và Trường Sa.

 
 
Hai chữ “Đông Hải” (Biển Đông) trên Cao
đỉnh (đỉnh Gia Long), một trong chín đỉnh tại Huế
— Ảnh tư liệu của Nnc. Phan Thuận An
& một số báo chí điện tử
 
 
Các bài thơ cùng đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông của Trần Xuân An:
Chùm thơ "TOÀN VẸN ĐẤT VÀ NƯỚC" - ba bài - (20-6 HB11) 
Chùm thơ "THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC" (hai bài, 14-8 & 06-9 --- 07-9 HB11) 
 
Chùm liên khúc 5 bài:
 

HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ (tác giả tự đọc thơ) 

 

VIDEO: TÁC GIẢ ĐỌC THƠ :

"THÀNH LŨY HOÀNG SA - TRƯỜNG SA" – Mới!

 

Comments