24. Trần Xuân An - Biển đảo công lí

 

BIỂN ĐẢO CÔNG LÍ

                                                     

Trần Xuân An

                                         

ném sử kí, dìm xuống đáy biển sâu

sáu tỉ chiếc đầu rỗng không, sáu tỉ bong bóng bay,

                                                                             và vỡ

thôi thì dong thuyền ra Biển Đông,

                                            trùng trùng trang sử mở

đọc chương hiện thời, chờ những chương mới,

                                                                    tương lai

 

* 

                                  

hát đi, người bạn Pháp của hôm nay ngày mai

của hôm nay ngày mai, hát đi, người bạn Nhật

cũng của hôm nay ngày mai, người bạn Mỹ hát (*)

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam!

 

*

                                          

và hát về Biển Đông – Biển Công Lí vạn năm!

cùng ba giọng hát kia là giọng Nga, giọng Anh,

                                                              giọng Ấn…

dịu mềm nhưng cứng rắn

mười giọng Đông Nam Á hát với cả loài người

                                 

*

 

hai người bạn Trung Hoa của hôm nay ngày mai

                                                                      đâu rồi?

hãy nối tiếp năm ngàn năm,

                              nhưng không bằng bành trướng

mà bằng sự rút lui, rút lui để cùng hợp xướng

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam!

                                         

*

 

và hát về Biển Đông – Biển Công Lí vạn năm!

biển rộng đường sáng ngời nhân loại

cho bao chương sử tương lai,

                                       ước mơ không là khờ dại

nhà thơ không là kẻ ngu ngơ!

 

                                                           

TP.HCM., 19 – 21:55, 06-10 HB11

TXA.

 

 

(*) Xin cáo lỗi:
Tác giả có tự sửa chữa lại 2 từ ở 2 câu 6 & 7, nhưng ý nghĩa vẫn không đổi khác (quốc giao: sự giao thiệp giữa các nước; hữu nghị).

Xin đọc như sau:

 

quốc giao hôm nay ngày mai, hát đi, người bạn Nhật

cũng quốc giao hôm nay ngày mai, người bạn Mỹ hát

 
Các bài thơ cùng đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa & Biển Đông của Trần Xuân An:
 
 
 
HÌNH ẢNH & VIDEO MINH HỌA (bấm vào dòng chữ link-hóa này)
 
 
 
Nguồn ảnh minh họa này:
Google search
 

Xem video tác giả tự đọc bài "BIỂN ĐẢO CÔNG LÍ":

http://banghinh.blogspot.com/2011/10/tho-tran-xuan-anbien-dao-cong-li.html

 

 

Comments