19. Trần Xuân An - Những bi kí Tự Đức hiện nay (thơ)

 
 
NHỮNG BI KÍ TỰ ĐỨC HIỆN NAY
 
Trần Xuân An
 
 
muốn toả sáng thơ ca?
                  sao lại làm thơ ghi nhận biểu tình?
“người máy” quắp thơ ca,
                  khuỳnh tay nạnh cổ
“bung xung” đạp vào mặt thơ ca,
                  hụ còi thét loa vỡ phố:
thơ yêu nước ư?
                  “Có Nhà nước lo rồi”!
 
 
tôi soi mặt vào trang viết,
                  tự hỏi tôi
trong trái tim nhà thơ
                  lẽ nào
                  câm tiếng kêu đòi vẹn toàn Đất - Nước
chống Đại Hán xâm lăng,
                  thơ ca không tính toan tuổi tên thua được
mong những-bi-kí-Tự-Đức-hiện-nay
                  (hiện thực khác xưa)
                  không chỉ đau,
                  đã làm bệ phóng chống Tàu.
 
tối 10-8 HB11
sáng sớm 11-8 HB11
TXA.
 
 

       Khiêm cung kí trên bia, tại Lăng Tự Đức (Huế)

 
 
 

Hai chữ “Đông Hải” (Biển Đông) trên Cao đỉnh (đỉnh Gia Long), một trong chín đỉnh tại Huế — Ảnh tư liệu của Nnc. Phan Thuận An & một số báo chí điện tử

Ảnh lớn hơn

Xem thêm:
 
ĐỐI CHIẾU: TRÍCH ĐOẠN QUAN TRỌNG Ở CÁC BẢN DỊCH BÀI KÍ TỰ THUẬT CỦA TỰ ĐỨC Ở TRÊN BIA ĐÁ TẠI KHIÊM LĂNG ("KHIÊM CUNG KÝ"):
 
Xem thêm các bài cùng đề tài:
 
- Chùm thơ "Toàn vẹn Đất và Nước" (20-6 HB11),
- Bài thơ "BIỂN ĐẢO VÀ SỬ" (24-6 HB11),

- Chùm thơ "CÙNG TA, CÓ LÁNG GIỀNG ĐÔNG NAM Á VÀ CẢ LOÀI NGƯỜI" (14 -- 15-7 HB11)

- Bài thơ HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ - (23-7 HB11)

 

 

Xem video:
 
 
Comments