18. Trần Xuân An - Những cuộc biểu tình yêu nước (thơ)

 
 

NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC

 

Trần Xuân An

 

 

đầu quân vì Hoàng Sa,

              nay tóc đã trắng phơ

vào lính bởi Trường Sa,

              giờ đã mang kính tuổi

chờ lệnh tiến công,

              chờ đến rã rượi

Tàu chiếm đảo nghênh ngang,

              ta chỉ biết ngó trời!

 

 

đã ba mươi bảy năm,

              hai mươi ba năm rồi

đến lúc trên Biển Đông,

              Tàu thè ra lưỡi quỷ

sĩ dân nổi dậy biểu tình

              (như thời Pháp Mỹ)

lệnh tái chiếm đâu?

              chỉ đàn áp sĩ dân?

 

 

bất ngờ họp báo,

              buông lời khéo cho nhẹ tội và trấn an?

đâu đó đồ chừng phép thử của ai kia?

              chẳng rõ

trang báo thì mờ,

              hiện thực rất tỏ

lính đọc vào “bạn dân”,

              đọc vào những đảo máu xương ta

              vẫn ngang ngược giặc Tàu!

 

 

lẽ nào ta buồn, lại bảo chẳng buồn đâu

ba mươi bảy năm, hai mươi ba năm,

              và còn bao lâu nữa?

nào phải “ta chống ta,

              vì phải chống Tàu” 

              – nhớ thời vua quan máu ứa –

“Tiến quân ca”, “Dậy mà đi”

              hát suốt chuỗi tuần hành!

 

 

12: - 14:10, ngày 08-8 HB11

Trần Xuân An

 

 

 

 

 
 
 
 

 Nguồn ảnh: Google search
 
 
Xem thêm các bài cùng đề tài:
 
- Chùm thơ "Toàn vẹn Đất và Nước" (20-6 HB11),
- Bài thơ "BIỂN ĐẢO VÀ SỬ" (24-6 HB11),

- Chùm thơ "CÙNG TA, CÓ LÁNG GIỀNG ĐÔNG NAM Á VÀ CẢ LOÀI NGƯỜI" (14 -- 15-7 HB11)

- Bài thơ HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ - (23-7 HB11)
- Bài thơ NHỮNG BI KÍ TỰ ĐỨC HIỆN NAY (10 & 11-8 HB11)

 

 

Xem video:
 
 
  

 

Bài đã đăng: TranNhuongCom ; XuanDienHanNom


 
 
Comments