Trần Xuân An - Thêm hai bài thơ về Gia Lai (27-5 HB12)

 
1) Chùm thơ viết trong đợt đi thực tế - sáng tác tại Gia Lai, 19 -- 27-4 HB12 (2012): 
2) Chùm thơ thứ hai về Gia Lai, 08 -- 12-5 HB12 (2012):
3) Thêm hai bài thơ về Gia Lai (27-5 HB12): 
Đã gửi đăng trên báo chí, tập thông tin điện tử (công lập & tự lập): 
 
...v.v...
 
Chùm thơ 10 bài viết về Gia Lai:

 

 

 

Trần Xuân An
 
Bài 9
MỘT NÉT KHẨU VỊ PLEIKU GIA LAI
 

đắng rễ, kí ninh xua sốt rét

lá mì cà đắng, ngọt cơm hơn

đắng phin Phố Núi, lưu hương sử

như vị Huế cay – địa chí son

 

“gốc mía”, phải chăng, người Ngãi – Định

dịu đằm vị đắng rất Gia Lai

Bình – Ninh, Phú – Khánh đều thương đắng

cái đắng Pleiku không lẫn ai...

 

mấy thuở Đàng Trong, giờ đất mật

“khổ qua”, chơi chữ, hồng môi xinh

đùa nhau “gốc ớt”, “gốc cà đắng”...

“bản sắc dừa” trộn bản sắc mình

 

bản sắc trăm vùng và nết đất

chan hoà nhưng rõ Gia Lai riêng

cà phê nhất đắng, đàn tươi tắn

nhất đắng cà rau, cồng nhạc thiêng

 

duy nhất nét riêng sơn cước: đắng

Gia Lai, nghìn thức giờ về đây

như từ xưa Huế gom tinh tuý

riêng đỏ xanh thơm dĩa ớt cay.

 

Pleiku, tháng 4 – TP.HCM., 27-5 HB12

TXA.

 

 

 

do CHU QUANG MẠNH THẮNG quay phim, nhiếp ảnh và thực hiện công đoạn hậu kì

http://banghinh.blogspot.com/2012/09/phim-ve-trai-sang-tac-hnv-tp-hcm-tai.html

 

 

 
 
VỊ CAY & VỊ ĐẮNG
 

Bài 10

KHÔNG THỂ KHÔNG CA DAO

VỀ ĐẮNG VÀ CAY

 

trong hương cay vị đắng này

là Đàng Trong thuở mưa dày rừng hoang

 

mắm tanh, có ớt nồng nàn

sốt run, cỏ xước (*) vơi vàng mắt khô

 

giữ cay, dù Huế kinh đô

nào quên đắng, dù Biển Hồ điện giăng

 

ăn cay nuốt đắng, đâu bằng

nhất thanh tao Huế, dịu dàng Gia Lai!

 

Pleiku, tháng 4 – TP.HCM., 30-5 HB12

TXA.

(tác giả đã chỉnh sửa ít chữ)

(*) Cỏ xước, một vị thuốc, còn được gọi là cỏ ngưu tất.
 
 
 
 
 
 
 
______________________
______________________
 
 
 
 
 
 
Comments