Trần Xuân An - Nghĩ về cõi anh linh Đại tướng (Võ Nguyên Giáp) - thơ
Trần Xuân An
NGHĨ VỀ CÕI ANH LINH ĐẠI TƯỚNG
 
mỗi năm mươi cơn bão, 
                    Miền Trung! 
Người vẫn chọn nơi yên nghỉ cuối cùng, 
                    trông ra biển đảo 
chọn lựa của nỗi đau đại dương muôn trùng 
một trăm ba mươi mốt năm (*) 
                    xương chưa hề khô 
                    máu chưa từng ráo 

bởi đang còn Hoàng Sa rưng rưng! 
Gạc Ma và những hòn nổi bãi chìm 
                    còn rơi vào cuồng bạo! 

nên Vũng Chùa - Đảo Yến, không xa quê gốc nhớ nhung 
                    sẵn sàng thế đất, sáng bừng: 
                    công sự chỉ huy tầm đạn đạo 
Người cũng muốn mộ phần mình 
                    sẵn sàng làm bệ pháo 
                    phóng muôn nghìn chớp lửa 
                    hào hùng. 

TP.HCM., 14:26, 12-10 HB13 

T.X.A. 
_________________________

(*) 1858-1989


Đã gửi Tttđt. HNV.TP.HCM. & Blog Quê Choa...


Xem ảnh lớn hơn:
Comments