Trần Xuân An - Suy niệm nỗi niềm thương binh tử sĩ (thơ)


SUY NIỆM NỖI NIỀM THƯƠNG BINH TỬ SĨ

Trần Xuân An

 

đâu chỉ ba thập niên và hơn một thập niên

một trăm ba mươi mốt năm (*),

             mãi bi hùng trong hàng ngàn năm máu đổ

khát vọng sử học công bằng,

             công bằng nhờ sáng tỏ

vết thương đầu tiên ở Sơn Trà

             còn đỏ tươi Hoàng Sa, Vị Xuyên, Gạc Ma…

 

T.X.A.

6:10 – 7:15, 24-7 HB14 (2014)

 

(*) 1858-1989.

Sơn Trà (Sơn Chà), Đà Nẵng, nơi quan quân Triều Nguyễn và dân binh Quảng Nam đánh bại liên quân Pháp – Tây Ban Nha trong trận đầu tiên chúng xâm lược nước ta, vào năm 1858.
Comments