Trần Xuân An - Thiêng liêng chủ quyền (thơ)THIÊNG LIÊNG CHỦ QUYỀN

Trần Xuân An

 

Hoàng Sa, Trường Sa !

nơi đích thực là một phần Tổ quốc

khi vào ca dao, lệ làng, quốc sử, đỉnh đồng

xây đá thành thơ, cây trồng trổ bút

biển đảo dạy ta sâu rộng tấm lòng

thiên nhiên của đất trời, liên can gì dân tộc

nếu chưa là thơ, là sách, mang hồn cha ông

 

Hoàng Sa, Trường Sa!

nổi chìm giữa mênh mang biển biếc

một trăm ba mươi khối thơ, chương sách tinh ròng

không thể để giặc cướp dần tâm huyết

trong nước mắt mồ hôi chan chứa Biển Đông

với duyên hải trải dài đảo xương hòn máu

thao thức rạng hồng.

 

T.X.A.

06 :30 – 07 :10, 15-06 HB14 (2014)

13 :20 – 02 : 42, 16-6 HB14

Comments