Trần Xuân An - Gửi cô gái núi (thơ)GỬI CÔ GÁI NÚI…

Trần Xuân An

 

từ Hồ thành* lên Ban Mê

khi đi thì dễ, khi về dễ không?

mến cô gái núi chưa chồng

sợ lòng lắm lúc lông bông bất ngờ…

 

T.X.A.

13-05 HB14

____________________________

* Hồ thành (Thành phố Hồ Chí Minh) = Sài Gòn.Nếu ai không thích, thì phải dùng địa danh Sài Gòn:

GỬI CÔ GÁI NÚI…

Trần Xuân An

 

từ Sài Gòn lên Ban Mê

khi đi thì dễ, khi về dễ không?

mến cô gái núi chưa chồng

sợ lòng lắm lúc lông bông bất ngờ…

 

T.X.A.

13-05 HB14PHÁT SINH VẤN ĐỀ ĐỊA DANH:

RÚT GỌN CỤM TỪ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

BLK. ơi, ngày hôm qua mình đã trả lời có tính chất trao đổi với bạn về trường hợp địa danh "Thành phố Hồ Chí Minh" có thể rút gọn theo đúng nguyên tắc ngữ pháp (giữ từ tố chính) và chính tả (viết hoa kí tự nào), để tiện việc làm thơ hay khi cần thiết phải nói vắn gọn. Ví dụ như thế này: thành phố Hà Nội = Hà thành; thành phố Sài Gòn = Sài thành; thành phố Huế = Thành Huế; thành phố Vinh = Thành Vinh...v.v... Tương tự, mình có thể: Thành phố Hồ Chí Minh (5 âm tiết) = Thành Hồ hay Hồ thành (2 âm tiết)... Cũng có thể nói giản đơn hơn: nếu ta quen gọi "Bác Hồ" thì cũng có thể sử dụng cụm từ "Thành Hồ", phải không? Cả hai đều đúng, xét về mặt ngữ pháp (đại danh từ/danh từ + họ) và cả sắc thái biểu cảm. Nhưng sợ trùng với địa danh Thành Hồ vốn có ở một tỉnh, hay gần với "Thành Nhà Hồ" ở một tỉnh khác, thì có lẽ ta nên dùng ngữ danh từ "Hồ thành"... Nghĩ là chắc bạn đã đọc rồi, nên sau đó mình xóa bỏ. Hi vọng bạn không trách mình là bất lịch sự.

-------- Bạn nghĩ thế nào?

 

Bài thơ lục bát này BLK. đọc chơi cho vui nghe!

 

Xem tại: https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1414735608800386

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415496332057647&l=e9492fe48cComments