Trần Xuân An - Thơ về Ngọn lửa tự thiêu trước Dinh Thống Nhất

 

NGỌN LỬA TỰ THIÊU

TRƯỚC DINH THỐNG NHẤT

Trần Xuân An

 

Kính tặng bà Lê Thị Tuyết Mai

(khoảng 5 giờ sáng, 23-05-2014)

 

lửa tự thiêu sáng sáu tờ tự bạch

sáu mươi năm, từ độ sắp lên mười?

chữ để lại chỉ một lòng đuổi giặc

ai sợ lụy mình, nói tránh, giảm vơi?

 

tự đốt thân, rọi soi lời đoàn kết

ngọn lửa thế thời bi kịch, sáng trong

xin kính trọng. Xin đừng thêm tự đốt

đốt Bắc Kinh, nghìn cách, giữa Biển Đông!

 

T.X.A.

13:10 – 13:51, 24-05 HB14Comments