Trần Xuân An - Tòa án quốc tế và muôn triệu bàn tay (thơ)TOÀ ÁN QUỐC TẾ

VÀ MUÔN TRIỆU BÀN TAY

Trần Xuân An

 

bàn tay in bốn dòng sông

Rồng và Bến Hải cùng Hồng với Gianh

bàn tay đọng Biển Đông xanh

mở năm hướng, nối về quanh nước mình

 

áp hai tay lại, đinh ninh

kết nhân loại, buộc Bắc Kinh tan hoà

còng giặc Hoàng Sa, Gạc Ma…

kéo HaiYang ra trước Toà Lương Tri!

 

hồ sơ tay góp chữ ghi

sáng bao thứ tiếng gửi đi, sáng ngời

triệu tay sông gõ tâm người

muôn tay biển, vỗ phương trời, sáng trong

 

đôi tay nỗi biển niềm sông

dụi hai khóe mắt, xa trông, bao tầm

thắng nghìn xưa, góc Á thầm

thắng nay, thế giới tay cầm tay nhau.

 

T.X.A.

08 :10 – 08 :55,21-06 HB14 (2014)

06:20 – 07:10, 22-06 HB14

 

_____________________

 

Kính gửi đến:

Trần Nhật Vy , Anh Son Tran Duc , Nguyễn Phú Yên , Nguyễn Vân , Nguyễn Hưng Quốc , Tan Synh , Dzung Hoang , Cu Bao , Pham Duong Nam , Song Nguyên , Thieu Khanh , Phương Dung Lê , Lephuocsinh Lephuocsinh , Thang Pham Hong , Sy Sau Pham , Nguyễn Thái Sơn , Nguyễn Chiến , Mừng Nguyễn Đặng , Nguyen Ky Nam , Mộc Khoa , Bút Lông Kim , Trung Thành Phan , Phan Văn Quang , Luyen Vo Van , Thăng Long Thái , Chu Quang Mạnh Thắng , Bùi Chí Vinh , Bùi Như Hải , Nguyễn Đăng Chín , Ngã Nguyễn Thánh , Vu Ho Nhu , Ngô Vưu , Inra Sara ...

________________________

 

ĐỂ GIÀNH LẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, NHỮNG BÃI ĐẢO Ở QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ ĐUỔI ĐƯỢC GIÀN KHOAN HAIYANG 981, VIỆT NAM CHÚNG TA CẦN PHẢI KIỆN TRUNG QUỐC RA TOÀ ÁN QUỐC TẾ.

ĐỒNG THỜI VỚI VIỆC ĐỆ ĐƠN KHỞI KIỆN LÊN TOÀ ÁN QUỐC TẾ, CẦN PHẢI DỊCH HỒ SƠ KHỞI KIỂN RA NHIỀU THỨ TIẾNG (ANH, PHÁP, ĐỨC, TÂY BAN NHA, NGA, TRUNG…) VÀ IN THÀNH SÁCH GIẤY, LÀM THÀNH SÁCH ĐIỆN TỬ, ĐỂ GIỚI TRÍ THỨC VÀ NHÂN DÂN MỌI NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI THẤU HIỂU, ỦNG HỘ, CŨNG ĐỂ TOÀ ÁN QUỐC TẾ PHẢI TUYỆT ĐỐI CÔNG MINH. 


— tại Tp Hồ Chí Minh.

Comments