Trần Xuân An - CÁC BÀI MỚI VIẾT 4


1) Giêng và mười một (tặng anh Phan Văn Quang & FB.),  (thơ),  07-01 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
2) Tên người là biển mặn,  (thơ),  07-01 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
3) Thuở đó Huế và Hàm Nghi trường cũ,  (thơ),
 12-01 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
4) 
Ngôi nhà chủ tịch Hồ Chí Minh cư ngụ thời nhỏ ở Huế   (ý kiến ngắn)   30-01 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
5) 
HIỆN NAY CÓ MẤY DÒNG VĂN CHƯƠNG HỌC THUẬT VIỆT NAM?  (ý kiến ngắn) 
6) Kinh nguyệt
(thơ) 
10-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
7) Thương tiếc một hồn thơ tài tử
(thơ) 
11-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.; đã đưa vào tập thơ thứ 14)
8) Mai vàng lộc biếc Phương Nam
(thơ)
12-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.đã đưa vào tập thơ thứ 14)
9) Viết sau tờ lịch ngày ông Nguyễn Bá Thanh vào cõi vĩnh hằng (thơ) 14-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.đã đưa vào tập thơ thứ 14)
10) Thương tiếc anh Ngăn (thơ) -- 01-03 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.đã đưa vào tập thơ thứ 14)
11) Góp ý vào diễn đàn xây dựng hội  --  20 Tháng 5 2015 lúc 3:31  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
12) Chùm thơ 4 bài: Tiệc liên hoan gặp mặt... | Tam Kỳ, ảnh cũ | Cuốn băng phim họp mặt 1996 | Chút tình, hư không --- tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015)  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
13) 
Một ít ý kiến rời trong tháng 6 & tháng 7 trên Facebook  (ý kiến ngắn)  tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
14) Ngày mất của nhà văn Nhất Linh (ý kiến ngắn)  tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
15) Dự cảm về một hội văn chương thuần tuý Việt Nam  (ý kiến ngắn)  tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
16) Hai bài thơ: Thơ thay tôi về Huế, 19-7 HB15 -- & -- Hai phía rồi một thương yêu (thơ)  tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
17) HAI CHỮ “VIỆT MINH” TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8– 1945Trần Xuân An - (ý kiến ngắn) -- 
31 Tháng 8- 2015  (đã đăng ở Facebook T.X.A.)
18) MẨU GIẤY CÁNH BƯỚMtruyện ngắn Trần Xuân An Tháng 7- 2015 (đã đăng & đặc tuyển 60 Trung học TCV. - Tam Kỳ & TTTĐT.HNV.TP.HCM.)
19) LÔNG MÀY NHỚ HIỀN NHƯ MẸ CHA CHOthơ Trần Xuân An Tháng 8- 2015 (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
20) CẢM NHẬN THẾ NÀO VỀ MỘT BÀI CA DAO XƯATrần Xuân An Tháng 8- 2015 (ý kiến ngắn) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)

21) MỘT CHÚT CẢM NGHĨ KHI ĐỌC BÀI VIẾT CŨ(1972) CỦA ANH BẢO CỰTrần Xuân An - Tháng 8- 2015 

22) TÔI VÀ HAI MẶT BIỆN CHỨNG CỦA CHỦ NGHĨA CẢILƯƠNGTrần Xuân An (ý kiến ngắn) -- Tháng 8- 2015 - (đã đăng ở Facebook T.X.A,)

23) XIN PHÂN BIỆT RÕ CHỦ NGHĨA LÍ LỊCH VỀ CHÍNH TRỊ KHÁC HẲN CHỦ TRƯƠNG TRUY ÁN TÍCH HÌNH SỰTHÂN NHÂN VỀ TỘI THƯỜNG PHẠMTrần Xuân An (ý kiến ngắn) -- Tháng 8- 2015 - (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
(ý kiến ngắn) -- Tháng 8- 2015  - (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
25) HỌC HÀM"GIÁO SƯ" HAY HỌC HÀM "KHOA HỌC GIA"? HỌC VỊ "BÁC SĨ" HAY HỌC VỊ "Y SƯ"? HỌC HÀM, VĂN HÀMTrần Xuân An (ý kiến ngắn) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
26) Xin điểm nhãn cho hai pho tượng ở Huế - thơ Trần Xuân An - 02-10 HB15 (2015) (đã đăng ở Facebook & txawriter.wordpress.com)
27) TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HOÀNG SA THUỘC VỀ AI? (đã đăng Facebook) 05-10 HB15 (2015)
28) NGHĨ VỀ TRUNG QUỐC (TÀU NGỤY ĐỎ?) (đã đăng Facebook) 05-10 HB15 (2015)
(đã đăng Facebook) 12-10 HB15 (2015) 
30)
 VẤN ĐỀ SANG NHƯỢNG QUYỀN NHÂN THÂN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM - Trần Xuân An - (đã đăng Facebook) 22-10 HB15 (2015) 
31) BÀ THUỴ KHUÊ VIẾT VỀ BỘ SÁCH “PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG” CỦA TÔI (TRẦN XUÂN AN)Trần Xuân An - (đã đăng Facebook) 27-10 HB15 (2015) 
32) LÍ LỊCH NGUYỄN ÁI QUỐC TỰ KHAI NĂM 1934 (ý kiến rời) Trần Xuân An - (đã đăng Facebook) 30-10 HB15 (2015) 
33) BIỂU TƯỢNG THẦN CÔNG LÍ BỊ MÙ MẮT HAY TỰ BỊT MẮT? (ý kiến ngắn)Trần Xuân An - (đã đăng Facebook) 03-11 HB15 (2015) 
34) CÓ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TẬP CẬN BÌNH, VẠCH RÕ THỰC CHẤT TRUNG QUỐC ĐỎ,
CHUNG QUY, CHỈ LÀ CHUYỆN CHỐNG NGOẠI XÂM
Trần Xuân An (đã đăng Facebook) 06-11 HB15 (2015) ---- Đính kèm: 
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC (1920-1949) - ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?
35) 
Đường phố mang tên Nguyễn Văn Tường (1824-1886) tại Đông Hà, Quảng Trị (ảnh chụp) -- 09.11.2015 
36) Bát hoa thuỷ tiên (thơ tặng anh Trần Ngọc Hưởng) -- Trần Xuân An - 10.11.2015
37) Góp ý chỉnh sửa bản dịch "Nam quốc sơn hà" (Sông núi Nước Nam) với 6 bản dịch -- Trần Xuân An - 13 -- 17.11.2015
38) TÍCH HỢP HAY KHÔNG TÍCH HỢP & VẤN NẠN MÔN SỬ DO ĐÂU -- Trần Xuân An - 19.11.2015
39) CÓ NGƯỜI HỎI TÔI: ANH NGHĨ THẾ NÀO VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN? -- Trần Xuân An - 21.11.2015
40) 
Phiếm đàm & thơ về CU HOAN, CÙ HOAN, CÂU HOAN & DIÊN SANH ( 3 bài, gồm 2 phiếm luận & 1 bài thơ ) -- Trần Xuân An - 03 -- 06-12 HB15 (2015)
41) SÔNG GIANH NGUYỄN DU VÀ BẾN HẢI TÔI -- Trần Xuân An - (thơ) -- 06-12 HB15 (2015)
42) Đầu đạn lưu cữu -- Trần Xuân An -- (truyện ngắn) -- truyện thứ hai cùng đề tài, nhân vật -- 23 --26-12 HB15 (2015) (đã đăng trên Facebook & txawriter.wordpress.com, 28 & 29-12-2015)
43) 
THƠ VIẾT THAY NHÂN VẬT CỰU LÍNH VÀNGTrần Xuân An - (thơ) (như trên & 28-01 HB16)
44) SONG SINH KẺ DIÊN -- Trần Xuân An -- (truyện ngắn) -- truyện thứ nhất, xem tiếp truyện thứ hai cùng đề tài, nhân vật -- 13 - 01 HB16 (2016) (đã đăng trên Facebook & txawriter.wordpress.com, 04-01-2016)
45) Có thể trong năm nào sắp đến - Trần Xuân An -- (truyện ngắn) -- truyện thứ tư cùng đề tài, nhân vật -- 09 & 10-01 HB16 (2016) (đã đăng trên Facebook & txawriter.wordpress.com, 10-01-2016)
46) 
ĐỪNG TỐI ĐI MỘT NỬA GƯƠNG MẶT TỔ QUỐCTrần Xuân An -  (truyện ngắn) -- truyện thứ sáu cùng đề tài, nhân vật -- 14 & 15-01 HB16 (2016) (đã đăng trên Facebook & txawriter.wordpress.com, 15 & 17-01-2016)
47) TƯỞNG TIẾC RÙA GƯƠMTrần Xuân An (thơ) (Đã đăng tại Facebook: 20-01-2016 [HB16])
48) 
SÓNG GIANH LẠI VỖ BUỒN BẾN HẢITrần Xuân An (thơ) (Đã đăng tại Facebook: 26-01-2016 [HB16])
49) HOÀ GIẢI, TRUNG THỰC – LỜI THƯA CUỐI NĂM NGUYỆT LỊCH ẤT MÙITrần Xuân An (viết ngắn) - 
(Đã đăng tại Facebook: 28-01-2016 [HB16])
50) BA CẶP CÂU ĐỐI CHÀO TẾT BÍNH THÂN 2016Trần Xuân An - 
(Đã đăng tại Facebook & www.cauyhe.net / txawriter.wordpress.com: 30-01-2016 [HB16])
51) Trần Xuân An - ĐỀ SAU TẤM ẢNH CỦA NỮ SĨ THU NGUYỆT - 10.02.2016
52) Trần Xuân An - HAI BÀI THƠ VỀ HỒ HƯNG DẬT – HỒ QUÝ LY - 15.02.2016
53) Trần Xuân An - VẤN ĐỀ HỌ TỘC TẠI NƯỚC TA - 15.02.2016
54) Trần Xuân An - CHÂN DUNG TRẦN XUÂN AN – DO HOẠ SĨ LÊ QUANG THỈ VẼ - 15.02.2016
55) Trần Xuân An - NGHĨ VỀ TÀI NĂNG HỌ HỒ QUỲNH ĐÔI - 17.02.2016
56) ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN: 8 ĐẦU SÁCH TỪ 18 ĐẾN - 25 20.02.2016
57) Trần Xuân An - CỜ 5 SỌC VÀNG 4 SỌC ĐỎ CỦA XỨ CATALONIA THUỘC TÂY BAN NHA - 23.02.2016
58) Trần Xuân An - XEM LẠI MẤY TẤM ẢNH CŨ CHỤP Ở GÒ ĐỐNG ĐA - 23.02.2016
59) Trần Xuân An - PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC CÓ PHẢI LÀ CON RƠI CỦA CỬ NHÂN HỒ SĨ TẠO? - 25.02.2016
60) Trần Xuân An - Ý NGHĨ NGÀY 29 THÁNG 2 (2016 / HB16) - 04.03.2016
61) Trần Xuân An - VÀI DÒNG TỰ BẠCH VỚI BẠN BÈ - 03-03-2016 (HB16)
62) 
Trần Xuân An - HỒN XƯA QUÊ MẠ (thơ), 08-3-2016 (HB16)


Ghi chú: Từ đây, sử dụng dung lượng 'site' ở www.tranxuanan-poet.net 


62) Trần Xuân An HỒN XƯA QUÊ MẠ (thơ), 08-3-2016 (HB16)
63) Trần Xuân An - THỬ TRẢ LỜI BÀI BÁO CỦA NHÀ BÁO KÌ CỰU PHAN QUANG (khảo luận, 6 &-03-2016), 12-03-2016 (HB16)
64) Trần Xuân An - BỐN CÂY NHANG TỨ HƯỚNG MỘ ANH --- đăng ngày 16-03-2016 (HB16) 
65) Trần Xuân An - BỐN BÀI THƠ VỀ PHẬT GIÁO VÀ CỤ HỒ VỚI ĐẢNG VIỆT NAM --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
66) Trần Xuân An - CẢM NGHĨ VỀ LỊCH SỬ VÀ NHÀ YÊU NƯỚC QUỐC GIA CHỦ NGHĨA: PHAN CHÂU TRINH  --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
67) Trần Xuân An - NGHĨ THÊM VỀ PHAN CHÂU TRINH (1872-1905-1926), NHÀ CÁCH MẠNG QUỐC GIA CHỦ NGHĨA MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC  --- đăng ngày 28-03-2016 (HB16)      
68) Trần Xuân An - KHỦNG BỐ, THẢM SÁT – LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH LÀ DÂN LÀNH  --- đăng ngày 30-03-2016 (HB16)    
69) Trần Xuân An - NGƯỠNG (thơ)   --- đăng ngày 01-04-2016 (HB16)   
70) Trần Xuân An - HỒN ĐẤT NƯỚC ĐỈNH HẢI VÂN (thơ) --- đăng ngày 07-04-2016 (HB16)    


---  Mười bài thơ mới viết của Trần Xuân An trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM  ---


71)
 
Trần Xuân An - Quê ở: Tân Sơn Hoà (thơ) --- đăng ngày 28-04-2016 (HB16)    
72) Trần Xuân An - Biển nhiễm độc lợi ích của quỷ (thơ) --- đăng ngày 20-05-2016 (HB16)
73) Trần Xuân An - Bốn bài thơ song ngữ viết tặng ông Barack Obama, tổng thống Mỹ (thơ) --- đăng từ ngày 23-5 đến 31-5-2016 (HB16)    
74) Trần Xuân An - DĨA XÔI ĐẬU & NÉN NHANG (thơ) --- đăng từ ngày 06-6-2016 (HB16) 
75) Trần Xuân An - Vài ý kiến về bài viết "... Thánh chiến hay ngụy thánh chiến ..." của Trần Minh Thảo  06-6-2016 (HB16) 
76) 
Trần Xuân An - NGÀY THƠ CA CHIẾU THẲNG  09-6-2016 (HB16) 
77) Trần Xuân An - Ý KIẾN VỀ BÀI "CHUYÊN CHÍNH TẤT YẾU LÀ VÔ CHÍNH PHỦ" 11-6-2016 (HB16) 
78) Trần Xuân An - “Cành hoa sen” khác với “cành hoa sen cạn”! & 5 bài thơ  14-6-2016 (HB16)

--- Thơ đăng trên TTTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM.  20-6-2016 (HB16)

79)
 
Trần Xuân An - NGHĨ VỀ QUÂN ĐỘI VÀNG, QUÂN ĐỘI ĐỎ  20-6-2016 (HB16)
80) 
Trần Xuân An - Kẽ sống (thơ về địa danh Khe Sanh) (thơ)  26-6-2016 (HB16)
81) 
Trần Xuân An - BÀNG HOÀNG VỀ BÁC HỒ (thơ) 03-7-2016 (HB16)
82) 
Trần Xuân An - Đọc lại 4 bản Di chúc quá tả của Bác Hồ (thơ) 06-7-2016 (HB16)
83) 
Trần Xuân An - TỰ NGHĨ VỀ HAI BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH  09-7-2016 (HB16)
84) 
Trần Xuân An - HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆ  11-7-2016 (HB16) 
85) 
Trần Xuân An - Chùm thơ ba bài về các chiếc áo ngoại lai  (thơ) 11 -- 18-7-2016
86) 
Trần Xuân An - LỊCH SỬ LÀ CHUYỆN ĐÃ RỒI! (thơ) 15-7-2016 (HB16)
87) Toà Trọng tài thường trực phán quyết về “Đường 9 vạch”… (hình ảnh)  12-7-2016 (HB16)
88) 
Trần Xuân An - NGÀY 20-7, THỜI HẬU CHIẾN (thơ) - 20-7-2016 (HB16)
89) Trần Xuân An - Bản chất, còn tìm ở đâu? (thơ) 
                      &THÁNG BẢY VỚI NGƯỜI SỐNG 25-7-2016 (HB16)

--- 
ĐỌC LẠI THƠ MÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG Ở NƯỚC TA 27-7-2016 (HB16) 


90) Trần Xuân An - Lời của những oan hồn bị "sát tả" - 02-8-2016 (HB16) 
91) 
Trần Xuân An - ĐỨC PHẬT THÍCH CA VÀ VÔ VÀN MÙA SEN 07-8-2016 (HB16)
92) Trần Xuân An - Chúa Giê-su phản đế - 09-8-2016 (HB16)
93) Trần Xuân An - Đức Chúa Giê-su đã bị xuyên tạc thế nào? - 13-8-2016 (HB16)
94) 
Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc là gì? 13-8-2016 (HB16) 
95) Trần Xuân An - Vu lan Rằm tháng bảy - 16-8-2016 (HB16) 
96) 
Trần Xuân An - Vu Lan, hiếu nghĩa y nguyên 17-8-2016 (HB16) 
97) Trần Xuân An - VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC 19-8-2016 (HB16) 
98) 
Trần Xuân An - TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG & VĨ THANH HIỀN LƯƠNG 19-8-2016 (HB16)

--- PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ - VÀNG 
 19-8-2016 (HB16)

99)
 
Trần Xuân An - QUÊ BÙN & NÊN TÔN TRỌNG CHỮ NGHĨA VÀ Ý TỨ TRONG NGUYÊN TÁC BÀI CA DAO… & 
MỖI NGƯỜI: SEN TINH ANH & BÙN THỂ PHÁCH (2 bài thơ & lời bình một bài ca dao) - 29-8 & 01-9-2016 (HB16)
100) Trần Xuân An - NỖI NIỀM TIM SEN 30-8-2016 (HB16) 

--- 101) DI CHÚC VIẾT SỚM CỦA TÁC GIẢ (03-9-2016 HB16)

102) Trần Xuân An - 12C thương nhớ (thơ) (09-9-2016 HB16)


--- Thơ đăng trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM. (6 bài) 12.9.2016-11:00


Thông tin: 
LẦN THỨ 105 NGÀY SINH GS. TRẦN VĂN GIÀU, NHỚ SỰ NHẬN ĐỊNH LẠI VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) (16-9-2016 HB16)


103) Trần Xuân An - Người yêu là đầm sen - 
(thơ)  (20-9-2016 HB16)
104) Trần Xuân An - Quan Âm Thị Kính và nhân quả - Chùm thơ về đề tài Phật giáo-  (thơ)  (20-9-2016 HB16)
105) Trần Xuân An - Tất yếu và tự do, khổ đau và hạnh phúc -  (thơ)  (23-9-2016 HB16)
106) Trần Xuân An - Chưa từng có người cộng sản -  (thơ)  (24-9-2016 HB16)
107)


Bài thuộc mục đặc biệt:

GÓC NHÌN HÒA GIẢI DÂN TỘC

 Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc là gì? 

(tiếp theo)

1) Hai phía rồi một thương yêu (thơ) tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)
2) Nguyên do tâm trạng, tư tưởng tôi có vẻ mâu thuẫn (ý kiến ngắn) 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,)
3) 
Nói thêm đôi lời: HOÀ GIẢI DÂN TỘC, NHƯNG TÔI CÓ DÍNH LÍU GÌ, TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH HAI PHÍA 1945-1954-1975? (bài viết ngắn) 01-8 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.):
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-4/txa-hoa-giai-dan-toc-toi-dinh-liu-gi-trach-nhiem-gi
4) 
SAU CHIẾN TRANH HAI PHÍA (thơ) 31-7 HB15 -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)
5) 
Hoà giải dân tộc: SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (1945-1954-1975) MÃI MÃI VẪN VẬY, CHO DÙ BÓP MÉO, CHẤP NHẬN HAY PHỦ NHẬN -- 06-8-2015 -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.):
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-4/txa-su-that-lich-su-khach-quan-1945-1954-1975
6) TUYÊN NGÔN,  LỜI THỀ VIỆT NAM - thơ Trần Xuân An - 02-9 HB15 (2015) (đã đăng ở Facebook T.X.A.)
7) Kết (thơ) 16-8 HB15 (2015)

____________________________________________

Bốn câu thơ trích và một bài thơ trọn vẹn được nhiều người yêu thích

____________________________________________

Công bố đầu sách thứ 36
(truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)   
19 tháng 01 HB16 (2016)

___________________________________TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 17 
(TRONG 38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 17 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 4 TRONG 4 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

Đ Ộ C   Ậ P   Ậ ,  
Á T   Ọ công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 
11-2016 đến 6-2017 (HB17)   

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc
 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc )


https://txawriter.files.wordpress.com/2017/07/20-7-1954_2017.pngTrần Xuân An - 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong  (2 bài thơ)
Trần Xuân An - Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT (3 bài thơ)

Ghi chú CÁC BÀI THƠ MỚI BỔ SUNG ở txawriter.wordpress.com:
(XEM CỘT DỌC BÊN TRÁI, theo thứ tự cập nhật từ dưới lên trên)
5) Tập thơ 17 + Bài 1: DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM 23.07.2017
4) Tập thơ 17 + Bài 8, bài 9: 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong (2 bài thơ) 22.07.2017
3) Tập thơ 17 + Bài 6, bài 7: TẤT YẾU & LẠC QUAN (thơ), MẶN THƯA VỀ CHAY (thơ) 21.07.2017
2) Tập thơ 17 + Bài 3, bài 4, bài 5: Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT 18.07.2017
1) Tập thơ 17 + Bài 2: HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC (1 bài thơ) 10.07.2017

Trần Xuân An - CHIÊU TUYẾT LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG & GHI CHÉP MỘT CÂU HỎI
                                                                     (2 bài thơ, 27 & 28-7-2017)
Trần Xuân An - THƯA CÁC BÁC TIỀN BỐI (1 bài thơ, 30-7-2017 HB17)
Trần Xuân An - HAI CÂU & NGÂM KHÚC (2 bài thơ. 02 & 04 & 05-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - THUỞ ẤY, MIỀN NAM (thơ) (1 bài thơ, 28-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ (1 bài thơ, 29-8-2017 HB17
Trần Xuân An - Chùm thơ 8 bài cuối tập Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh (cuối 8 & đầu 9-2017)

12-09-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 18 
(TRONG 39 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 18 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 5 TRONG 5 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400

(phần 1 & phần 2, gồm 60 bài thơ)

Trần Xuân An - HOÀ GIẢI LÀ KÊU ĐÒI 
(thơ, viết sau khi phát hành tệp PDF “Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh") - 25-9-2017 HB17


22-03-2018
(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=40015-7-2018 HB18


tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg?w=300


Công bố trên Facebook:
Công bố trên WordPress. com:


03-11-2018
tập thơ thứ XXI/43
DANH DỰ
(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., từ 29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du


https://txawriter.files.wordpress.com/2018/11/danh-du_bia-sach_co-khung_tap-tho-xxi_02-11hb18.jpg?w=400


30-04-2019

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 9 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi hai
trong 44 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(43 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


tập thơ

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/bia-sach_final_cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien_24-03hb19-copy.jpg?w=350


24-072019 (HB19):

Công bố tập thơ – đầu sách thứ 10 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK
Đây cũng là tập thơ thứ hai mươi ba
trong 45 đầu sách
của tác giả Trần Xuân An
(44 tác phẩm nhiều thể loại và 01 sưu tập sử liệu)


https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/bia-sach.jpgTrang con (57): Xem Tất cả
Comments