Đường phố mang tên Nguyễn Văn Tường (1824-1886) tại Đông Hà, Quảng Trị


ĐƯỜNG PHỐ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) 

TẠI TP. ĐÔNG HÀ, TỈNH LỊ TỈNH QUẢNG TRỊ


Người nhiếp ảnh: Võ Văn Luyến (09-11-2015)Người nhiếp ảnh (nhà thơ Võ Văn Luyến, chụp giúp T.X.A.) đứng bên một biển số nhà tại đường Nguyễn Văn Tường (1824-1886).
.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
Comments