Trần Xuân An - HỒN XƯA QUÊ MẠ (thơ)HỒN XƯA QUÊ MẠ
Trần Xuân An

nghe tự thuở nằm nôi
Đàng Ngoài, lưu hồn phả

vào châu Ô dăm đời
gốc Phan làng Hoàng Xá
trổ năm nhánh xanh ngời:
Văn, Đình, Thanh, Khắc, Hữu
giữa hai gốc Lê tươi
rồi làng thành Thượng Xá
sông Nhùng mãi xanh trời

nhánh Văn sinh ra Mạ
làng thành quê ngoại tôi.

T.X.A.
09:15 – 11:38, 08-3-2016 (HB16)
_________________________

Có tham khảo, đối chiếu thông tin có tính tư liệu trong một bài báo của nhà báo lão thành Phan Quang (đăng trên báo Lao Động cuối tuần, số 10/2016 & bản điện tử, 10:5 AM, 05/03/2016).


Xem thêm:

THÁNG GIÊNG, ĐỌC LẠI
CHÙM THƠ NHỚ QUÊ:
QUÊ NGOẠI, QUÊ NỘI, QUÊ SINH & QUÊ Ở
Trần Xuân An


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...

.

Comments