Trần Xuân An - GÓP Ý VÀO DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG HỘIBản khởi thảo:
GÓP Ý VÀO DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG HỘI

HNV.TP.HCM.: Tiến tới Đại hội Hội Nhà văn TP.HCM khoá VII nhiệm kỳ 2015-2020, xin anh vui lòng cho biết ý kiến:

1. Những vấn đề làm được và còn tồn tại của Hội nhiệm kỳ vừa qua cần được khắc phục?

Trả lời:

1) Có lẽ cũng như nhiều hội viên khác, tôi nhận thấy trong nhiệm kì 2010-2015 sắp hoàn tất về mặt thời gian, có một hoạt động thuộc loại mới mẻ, và thành công, so với các nhiệm kì trước đó, ấy là việc tổ chức, thiết kế và điều hành Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM. (TTTĐT.HNV.TP.HCM.), với tên miềnnhavantphcm.com.vn. Mặc dù nó chưa được công nhận bằng văn bản từ các cấp quản lí có thẩm quyền, cũng phải nói đó là một tạp chí văn chương, học thuật đúng nghĩa của Hội. Người đọc trong và ngoài nước hẳn cũng đánh giá như vậy.

Tôi cũng mong muốn TTTĐT.HNV.TP.HCM. sẽ được cấp giấy phép chính thức. Nếu nó chính thức được cấp thẩm quyền cho phép hoạt động tiếp tục với danh nghĩa là một tạp chí điện tử thì càng quý. Và dĩ nhiên, vấn đề kinh phí là điều căn bản để nó có thể tồn tại và phát triển vững bền, từ nhiệm kì này sang nhiều nhiệm kì khác trong tương lai. Như vậy, chung quy chỉ là vấn đề quản lí, thủ tục hành chính và ngân sách.

Về nội dung, nhiều người mong TTTĐT.HNV.TP.HCM. sẽ rộng mở thêm nữa cho đề tài hoà giải dân tộc, đúng thực chất của vấn đề.

2) Ngày Hội thơ nên thiết thực hơn, bằng cách công bố tuyển thơ mỗi năm vào dịp đó. Nếu chỉ tổ chức Ngày Hội thơ với những hình thức có tính chất phô diễn phù phiếm mà thiếu vắng một tuyển thơ thì không phù hợp với bản chất đích thực của thơ. Nên chăng Hội cũng chọn bài để gửi đăng trên các báo khác vào dịp này.

3) Xin lưu ý quản lí, kiểm tra việc gửi thư mời, thư thông báo đến hội viên qua bưu điện. Có nhiều hội viên không nhận được (không phải sai địa chỉ), khiến họ xa dần Hội, và biến Hội trở thành một tổ chức của những hội viên kiêm cảm tình viên tích cực mà thôi.

2. Hội cần phát huy hoặc cần có thêm những mô hình hoạt động nào cho hội viên?

Trả lời:

Ngoài các loại hình quen thuộc từ trước đến nay, thuộc hoạt động của một hội nhà văn như Hội Nhà văn TP.HCM. của chúng ta, như mở trại sáng tác, thâm nhập thực tế các địa phương khác, in vài tuyển thơ, tuyển văn của hội viên hàng năm, tổ chức vài cuộc hội thảo, in kỉ yếu cuối mỗi nhiệm kì 5 năm, tôi xin đề nghị thêm:

1) Nên chăng thành lập kho lưu trữ bản thảo chưa và không có điều kiện xuất bản của hội viên. Đó là những khó khăn, trở ngại về chi phí, về kiểm duyệt – vâng, kiểm duyệt, xin nói chính xác như vậy.

2) Nên chăng thành lập một ban theo dõi bản quyền cho hội viên. Ban này thường xuyên động viên sự cộng tác của tất cả hội viên và mọi người đọc. Trong lĩnh vực bản quyền, quan trọng nhất là quyền nhân thân tác giả gắn liền với tác phẩm. Nói rõ ra là chống nạn đạo văn. Rất nên thẳng bút phê phán và hơn nữa, cần có biện pháp mạnh như truy tố ra toà án.

3) Nên lưu trữ trong đĩa CD, trong các thiết bị hiện đại khác các bài vở đã đăng trên TTTĐT.HNV.TP.HCM..

4) Đề xuất thêm: Nên chăng thực hiện việc in ấn thành sách in giấy những tác phẩm hay đã được đăng trên TTTĐT.HNV.TP.HCM.; và cuối mỗi năm nên chăng in một cuốn sách giấy về danh mục các tác phẩm đã đăng trên TTTĐT.HNV.TP.HCM., kèm tên tác giả, ngày đăng, như các tạp chí chuyên ngành thường xuyên làm (lưu hành nội bộ và gửi lưu trữ tại thư viện).

3. Nhận xét về các thành viên Ban Chấp hành Hội khoá vừa qua và yêu cầu đối với BCH khoá mới?

Kính mong trong Ban Chấp hành nhiệm kì mới sẽ có tỉ lệ cao hơn cho người xuất thân ở Miền Nam, như hai nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, để thấu hiểu và cảm thông với các hội viên người Miền Nam hơn, những tác giả mà tác phẩm của họ thường phản ánh hiện thực Miền Nam (bao gồm cả tâm trạng con người Miền Nam 1954-1975), bởi lẽ, đây vốn là hội nhà văn của một địa phương vốn được gọi là Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh.

17-5 HB15 (2015)
Trần Xuân An
Trân trọng góp ý xây dựng Hội.


Comments