Trần Xuân An - Hai chữ "Việt Minh" trong Cách mạng Tháng TámHAI CHỮ “VIỆT MINH” TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 – 1945

Trần Xuân An

1) Việt Nam độc lập đồng minh hội, viết tắt và nói tắt là Việt Minh. Nhưng từ đáng lưu ý là “Đồng minh” (có nghĩa là cùng thề ước với nhau). Hồi bấy giờ, từ “Đồng minh” rất có sức thu hút vì đó là tên gọi khối chống phát-xít trên thế giới; đứng đầu là Mỹ và Liên Xô. Ở Đông Dương, Đồng Minh là Mỹ.

2) Ngày thành lập Việt Minh: 19-5-1941 và ngày giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương: 11-11-1945… Chính vì lẽ đó, nên sức thu hút của Việt Minh rất cao, mọi thành phần, đảng phái, tôn giáo đều gia nhập Việt Minh để đuổi Nhật, thành lập chính thể cộng hoà dân chủ, giành độc lập dân tộc, ngăn chặn sự tái xâm lược của Pháp.

3) Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc có nội dung dân chủ cộng hoà, phi cách mạng vô sản (thoát Xô, thoát Trung), quan tâm sâu sắc đến quyền lợi và địa vị chính trị của trí thức, tư sản, công nhân, nông dân và các tầng lớp khác như tiểu thương (sĩ nông công thương)… Điều này tạo nên sức thu hút mạnh của Việt Minh đối với toàn dân.

4) Lá cờ nền đỏ sao vàng của Việt Minh (1941) vốn là phiên bản của cờ Liên Xô, nhất là giống với cờ hiệu của quân đội Liên Xô (1918), cờ bát nhất của quân đội Trung Quốc (01-8-1927), nhưng đã được dân tộc hoá bằng “Tuyên ngôn độc lập” (1945) do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc và bằng “Tiến quân ca” (1944) của Văn Cao, xem như đã định nghĩa lại nội hàm của lá cờ đỏ sao vàng. Đây cũng là một nguyên do để nhiều thành phần gia nhập Việt Minh.

Gút lại, chúng ta thấy giá trị cao nhất của Cách mạng Tháng Tám 1945 được tập trung ở bản “Tuyên ngôn độc lập” – một văn bản thể hiện rõ nội dung hai chữ Việt + Minh (Việt Nam + Đồng Minh) và cũng có nghĩa là Lời thề Việt Nam.

T.X.A.
(tham khảo nhiều tài liệu)Cờ quân đội Liên Xô (1918):

Cờ quân đội Trung cộng (1927):

Cờ Việt Minh (1941), cờ Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945):

CỜ VIỆT MINH LÀ BẢN SAO CỜ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ VÀ CỜ HỒNG QUÂN TRUNG QUỐC,
NÊN TÍNH ĐỘC LẬP KHÔNG RÕ.
GIÁ TRỊ CAO NHẤT CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CHÍNH LÀ VÀ DUY NHẤT LÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP DO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỌC.

Trích:

“… Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…”

0o0o0o0o0


Ba và mạ đẻ của tôi hồi đó đều là Việt Minh cả. Ông là đại đội trưởng, bà là bí thư hội phụ nữ xã. Nhưng đến 1949 cả ông lẫn bà đều trở về với Chính phủ Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại vì Bảo Đại dẫu sao cũng vẫn chính danh (theo suy nghĩ của rất nhiều người thuở đó).


http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

 

Comments