Trần Xuân An - Kết (thơ kết tập thơ 14: Để lòng người thôi trầm uất)KẾT

Trần Xuân An

 

đúc chuông tim, bằng ống liều mũi đạn (1)

bút thôi gõ rồi, sao cứ ngân nga:

– đâu tượng lính, vàng Nam kề đỏ Bắc?

vọng vang niềm Cầu Ý Hệ quê nhà

 

sông trắng nắng, giữa bờ vàng bờ đỏ

trắng vở học trò, trắng tóc nhân dân

ván cầu Hiền Lương liền bao dòng chữ

Bến Hải trải lòng, trầm uất cũng ngân

 

cả tập thơ nối hai bờ, đồng vọng:

người bắn nhau, nhưng đâu phải bắn nhau

bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó! (2)

tiếng chuông ngân nhắc nhở mãi ngàn sau

 

thơ viết Để lòng người thôi trầm uất

nở từ xương máu, đâu chỗ khai sinh?

phế liệu đạn bom, chuông tim đã đúc

bút thôi gọi về mấy triệu hương linh…

 

siêu thoát ngoa vinh, dây oan “cởi trói”

văn, sử thật, là hồn vía, mãi còn

mấy triệu hương linh còn lên tiếng nói

sống chan hoà cùng muôn thuở nước non.

 

T.X.A.

07:10 – 08:10

& buổi xế trưa 16-8 HB15 (2015)

 

(1) ống liều: vỏ đạn, catut đạn (la cartouche).

(2) Hai câu thơ trong tập thơ thứ 14 của Trần Xuân An:

“Để lòng người thôi trầm uất”.

 

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer


Comments